Отправна точка - МOVE.BG Програма за ценностите

Програмата ни, посветена на устойчивите общочовешки ценности - обединител на обществото.


От МOVE.BG, публикувана на 11 юли 2014

 

Общочовешките ценностите са отправната точка

Ценностите са отправната точка и вътрешният ни компас по време на житейското ни пътуване както като отделни личности, така и като общност. Споделените ценности са основополагащи за постигането на единна визия за бъдещето на страната ни. Затова програмата на МOVE.BG„Отправна точка“ има за цел да насочи вниманието ни към устойчивите общочовешки ценности и да утвърди ролята им на обединител на обществото. Това са онези споделени ценности, които ни подтикват към общо действие и поемане на отговорност, правят ни по-свободни и ни напомнят да даряваме любов, чрез които сме справедливи и вървим напред по пътя на своето развитие.  Защото съвместното ни пътуване към по-добра България е възможно само при наличието на обща отправна точка и споделена посока.

MOVE.BG и темата за ценностите като път към консолидирано общество

В търсене на различните гледни точки и добри примери, MOVE.BG поставя на обсъждане темата за ценностите като път към консолидирано общество и предпоставка за устойчиви резултати в стремежа ни към демократична и просперираща България. Програмата стартира с онлайн кампанията „Лятна ваканция“, която  окуражава участниците в нея да се обърнат към съвременната българска литература и да намерят една от ценностите свобода, справедливост, прозрачност, общо действие, отговорност, развитие и любов, облечена в цитат. Част от нея е и

В следващите месеци тези 7 ценности ще заемат водещо място в отделните програми и активности на MOVE.BG.

Автор

още от Отправна Точка