Култура

Безценни приказки

Разговаряме и пишем за ценностите с най-малките. Стимулираме въображението и творческия потенциал на всяко дете. Подкрепяме младите читатели и писатели, дарявайки пространство, в което да изразят своята добросърдечност, безкористност, любов.

виж повече

Продукт