Необходим ли е закон за доброволчеството и какъв да бъде той?

Диксусия с активни участници в сектора за необходимостта от регулация


От МOVE.BG, публикувана на 17 декември 2014

Закон за доброволчеството - тема, която вълнува много от хората

През ноември 2014 година в MOVE.BG дискусията "Доброволчеството в нас" стана ясно, че нормативната уредба е тема, която вълнува много от хората, които се занимават с доброволчество. Затова и решихме да потърсим отговор на въпросите "Необходим ли е закон за доброволчеството и какъв да бъде той?".  В дискусията се включиха Мария Петкова - директор на фондация „Лале“, Любен Панов – програмен директор на Български център за нестопанско право, Лилия Еленкова – бивш председател на Националния младежки форум, както и представители на доброволчески организации.

Смисълът на един закон за доброволчеството

Мария Петкова - директор на фондация „Лале“

"Смисълът на един закон за доброволчеството е да регламентира отношенията между доброволците, организациите и страните, нуждаещи се от техния труд, като дефинира правата, отговорностите и сигурността им,“ заяви Мария Петкова. „Важно е също професионалните и социални умения, които развиват доброволците, да бъдат показани на потенциални работодатели, за да се подпомогне трудовата заетост, особено на младите хора“.

Любен Панов – програмен директор на Български център за нестопанско право

Любен Панов от БЦНП подчерта, че проектът за закон в сегашната му форма регламентира единствено организираното доброволчество и не възпрепятства спонтанните доброволчески актове. Според него обаче трябва да се изключат бизнес корпорациите като организации, които работят с доброволци, и да се регламентира единствено доброволчеството, което се организира от неправителствени организации, държавни институции и международни организации. Необходимо е също да се промени редът за регистрация и в регистър да се вписват единствено дългосрочните доброволци.  

Лилия Еленкова – бивш председател на Националния младежки форум

Лилия Еленкова беше категорична, че е крайно време законите в България да се създават след оценка на въздействието им и че има нужда от дългосрочни и трайни политики за стимулиране и подкрепа на доброволческите дейности и за създаване на култура за полагане на доброволен труд сред младите хора. Според НМФ закон е необходим, но е важно той да отразява интересите на всички участници и да избегне тясното фокусиране върху определени групи – само така ще бъде припознат от всички заинтересовани страни.

Любен Панов сподели, че по данни на НСИ в момента в България има над 80 000 доброволеца в неправителствени организации, което е малко спрямо населението на страната ни. Мария Петкова допълни картината с европейска статистика, според която в Европейския съюз има около 100 милиона доброволеца на година. Тяхното икономическо влияние е значително, защото трудът им представлява около 3% от БВП на ЕС, а всяко евро, инвестирано в развитие на доброволчеството, връща 5 евро в съответните национални бюджети.

Снимка: commentoring.com

MOVE.BG

Автор

още от Отправна Точка