Отправна точка

Вятър работа

WIND2WIN предизвикват себе си, но и нас да мислим в цялост и перспектива

29 април 2018, Надежда Московска

Кръгла маса за иновации в социалната икономика

Социални предприемачи, представители на публичния и частния сектор ще обсъдят заедно конкретни мерки за популяризиране и финансиране

20 април 2018, МOVE.BG

Робърт колеж – американската следа в Българското възраждане

31 март 2018, Ангел Златков

Пет прототипа само за две денонощия

Или какво всъщност представлява Sofia Service Jam?

15 март 2018, МOVE.BG

Вечери за наивници и природолюбители

От необозримата природа до конкретните стъпки за нейното опазване

4 януари 2018, МOVE.BG

Саша Безуханова: "Носителите на най-авангардното знание са младите"

Приветствени думи от основателката на MOVE.BG при откриването на EDITogeter Varna

28 август 2017, МOVE.BG

Три етажа за вдъхновение

Ето с кого делим и празник, и делник

24 август 2017, МOVE.BG

7 добри идеи: Платформи за споделяне на добро

Дигитални приложения за реални каузи

27 февруари 2017, МOVE.BG

Любовта е съзидателна сила

Разказ от нашето последно издание на Вечери за наивници, посветено на любовта

17 февруари 2017, МOVE.BG

Безценни приказки за бъдещето: Коледна песен

Коледна песен

22 юли 2016, МOVE.BG