Отправна точка

7 добри идеи: Платформи за споделяне на добро

Дигитални приложения за реални каузи

27 февруари 2017, МOVE.BG

Любовта е съзидателна сила

Разказ от нашето последно издание на Вечери за наивници, посветено на любовта

17 февруари 2017, МOVE.BG

Безценни приказки за бъдещето: Коледна песен

Коледна песен

22 юли 2016, МOVE.BG

Безценни приказки

Стимулираме творчеството у подрастващите

20 юни 2016, МOVE.BG

Доброволчеството в нас

MOVE.BG онлайн - дискусия

9 юни 2016, МOVE.BG

Необходим ли е закон за доброволчеството и какъв да бъде той?

MOVE.BG онлайн - дискусия

9 юни 2016, МOVE.BG

Безценни приказки на бъдещето

Коледна работилница за приказки

1 декември 2015, МOVE.BG

Проектът "Безценни приказки"

22 юли 2015, МOVE.BG

Необходим ли е закон за доброволчеството и какъв да бъде той?

Диксусия с активни участници в сектора за необходимостта от регулация

17 декември 2014, МOVE.BG