Моята зелена община: пет добри идеи за развитие на ВЕИ от общини в Европа

В новата статия от поредицата на MOVE.BG “Моята зелена община” ви разказваме за няколко интересни проекта за производство на възобновяема енергия на ниво местни власти в Европейския съюз.