MOVE.BG BulletIN април, 2015

Открити диалози


От Саша Безуханова, публикувана на 30 април 2015

sasha_together for bulgariaПрез април инициирахме един открит диалог за българското образование, в центъра на който поставихме неговата роля и значение в ценностното развитие на обществото. В този диалог включихме нашите посланици и експерти от цялата страна, защото вярваме, че възпитаването на свободни и независими личности е задача, от която зависи цяла България.

Ако днес питаме каква е ролята на образованието в страната ни, то едно е сигурно – Българското възраждане не би било възможно, ако именно то не беше сред главните действащи герои на епохата. За да открием отговор на това кои сме ние, защо сме тук и накъде искаме да отидем, следва да разберем сложните взаимовръзки между минало, настояще и бъдеще. Затова и през изминалия месец стартирахме новия проект на MOVE.BG „Моята българска история“. Вярваме, че от историята, която познаваме и завещаваме на децата си, зависи бъдещия ни път напред. Защото примствеността между поколенията и  познването на собствените ни корени води  до осъзнаването ни като отделни личности, като общество и нация.

Мостът между минало и бъдеще се крепи на основите на настоящето. За тяхната устойчивост продължихме да работим през април в инициативата ни „Право и ред: справедливост в пет стъпки“. Убедени сме, че ефективното правосъдие -  като ключов елемент на действаща демокрация, е гарант за справедливост и независимост и приноса за постигането му приемаме за задължителен за крайната ни цел – достоен живот тук, днес и утре.

Саша Безуханова

тагове
Бюлетин,
Автор