Саша Безуханова

Празник на българския дух


За устойчивото ни бъдеще - заедно

Тази година посвещаваме програмната ни работа на идеите и хората, които създават решения за устойчив живот и икономика с уважение към природата чрез инструментите и по стандартите на XXI век.

27 януари 2020, Саша Безуханова

Дигитални посоки от България: Саша Безуханова

Проучването InnovationShip 2019 доказва следващо ниво на зрялост на българската стартъп екосистема и утвърждава ролята на България като основен притегателен център за иновации в региона.

4 декември 2019, Саша Безуханова

Новият Ренесанс и общностите

За пътя към Новия свят на споделени градивни ценности, на които сме сътворци.

21 август 2019, Саша Безуханова

За хората, които проправят Пътя на Новия Ренесанс

MOVE.BG се създаде преди шест години, за да стимулира създателите на бъдещето за общ градеж.


Създаваме заедно нашето утре

20 февруари 2019, Саша Безуханова

Европейска столица на културата – вратата към Европа, която се отваря за трета поредна година

14 януари 2019, Саша Безуханова

За MOVE.BG и промяната от първо лице


Почит за Боян Петров, но не в минало време

За онези, които ще се вдъхновяват и ще достигат нови върхове


Кой е лъворог?

С отговора на този въпрос въведохме гостите на EDIT4Tomorrow в динамичния контекст на българската дигитална стартъп екосистема

28 ноември 2017, Саша Безуханова