Саша Безуханова

Девет години съзидание


За MOVE.BG и избора в полза на градежа на утрешния ден


Планът за възстановяване и устойчивост е програма за бедност

16 февруари 2021, Саша Безуханова

На прага на новия свят

1 януари 2020, Саша Безуханова

Каква е връзката между приетата критична резолюция на Европейския парламент за България и неслучилата се инвестиция на “Майкрософт” в страната ни?

"Всъщност хипотеза за инвестиция в България не е съществувала и това е същественият въпрос, който е нужно да коментираме", споделя Саша Безуханова, основател на MOVE.BG.

9 октомври 2020, Саша Безуханова

Промяна, не подмяна

9 септември 2020, Саша Безуханова

COVID-19 е урокът ни за решаване на по-разрушителната екологична криза

Въвеждащи думи на Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, по време на дискусията “THE BIG CHANGE: COVID-19 и климатичните промени”.


Свободата е ключова за успеха ни в утрешния ден

Въвеждащи думи на Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, по време на дискусията “THE BIG CHANGE COVID-19: предизвикателствата и новите измерения на свободата”.

24 април 2020, Саша Безуханова

Празник на българския дух


За устойчивото ни бъдеще - заедно

Тази година посвещаваме програмната ни работа на идеите и хората, които създават решения за устойчив живот и икономика с уважение към природата чрез инструментите и по стандартите на XXI век.

27 януари 2020, Саша Безуханова