Саша Безуханова

Каква е връзката между приетата критична резолюция на Европейския парламент за България и неслучилата се инвестиция на “Майкрософт” в страната ни?

"Всъщност хипотеза за инвестиция в България не е съществувала и това е същественият въпрос, който е нужно да коментираме", споделя Саша Безуханова, основател на MOVE.BG.

9 октомври 2020, Саша Безуханова

Промяна, не подмяна

9 септември 2020, Саша Безуханова

COVID-19 е урокът ни за решаване на по-разрушителната екологична криза

Въвеждащи думи на Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, по време на дискусията “THE BIG CHANGE: COVID-19 и климатичните промени”.


Свободата е ключова за успеха ни в утрешния ден

Въвеждащи думи на Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, по време на дискусията “THE BIG CHANGE COVID-19: предизвикателствата и новите измерения на свободата”.

24 април 2020, Саша Безуханова

Празник на българския дух


За устойчивото ни бъдеще - заедно

Тази година посвещаваме програмната ни работа на идеите и хората, които създават решения за устойчив живот и икономика с уважение към природата чрез инструментите и по стандартите на XXI век.

27 януари 2020, Саша Безуханова

Дигитални посоки от България: Саша Безуханова

Проучването InnovationShip 2019 доказва следващо ниво на зрялост на българската стартъп екосистема и утвърждава ролята на България като основен притегателен център за иновации в региона.

4 декември 2019, Саша Безуханова

Новият Ренесанс и общностите

За пътя към Новия свят на споделени градивни ценности, на които сме сътворци.

21 август 2019, Саша Безуханова

За хората, които проправят Пътя на Новия Ренесанс

MOVE.BG се създаде преди шест години, за да стимулира създателите на бъдещето за общ градеж.


Създаваме заедно нашето утре

20 февруари 2019, Саша Безуханова