Саша Безуханова

Новият Ренесанс и общностите

За пътя към Новия свят на споделени градивни ценности, на които сме сътворци.

21 август 2019, Саша Безуханова

За хората, които проправят Пътя на новия Ренесанс

MOVE.BG се създаде преди шест години, за да стимулира създателите на бъдещето за общ градеж.


Създаваме заедно нашето утре

20 февруари 2019, Саша Безуханова

Европейска столица на културата – вратата към Европа, която се отваря за трета поредна година

14 януари 2019, Саша Безуханова

За MOVE.BG и промяната от първо лице


Почит за Боян Петров, но не в минало време

За онези, които ще се вдъхновяват и ще достигат нови върхове


Кой е лъворог?

С отговора на този въпрос въведохме гостите на EDIT4Tomorrow в динамичния контекст на българската дигитална стартъп екосистема

28 ноември 2017, Саша Безуханова

MOVE.BG на 4


Макрон чертае нова политика на свързаност

Европейските лидери на бъдещето ще градят съюзи


Моята препоръка към новия президент на България

Президентът ни трябва да разбира динамиката на новото време и новата му парадигма – на свързаност, споделеност и колаборация

13 ноември 2016, Саша Безуханова