MOVE.BG BulletIN юли, 2015

Две години MoveBG


От Саша Безуханова, публикувана на 30 юли 2015

sasha_together for bulgariaПрез изминалия юли отбелязахме две години от началото на MOVE.BG.

За нас от MOVE.BG това е празник на свободните хора в България, хората, които знаят, че могат, и постигат желаното въпреки трудностите. Това са хората, които променят България ежедневно.

Те са тези, които искрено вярват, че в държавата ни може да има справедливост и просперитет, и работят за това, независимо дали управляват професионално бизнеса си, създават социално значим продукт в неправителствените организации, борят се за истината и са коректив на управлението, стартират собствени компании с вярата, че създават новия Google, или с изкуството си вдъхновяват хората сами да бъдат творци.

С тази идея създадохме MOVE.BG преди две години

За да трансформираме енергията на несъгласието със статуквото и да осигурим пространство за среща и общ градеж на тези, които знаят каква е държавата, в която искаме да живеем – България на почтеността; страна, в която се цени и развива талантът; място, в което хората са щастливи и имат лична перспектива.

Ние, българите, имаме всички предпоставки за това – имаме прекрасна природа и талантливи хора, член сме на най-влиятелния политически клуб в света – Европейския съюз. И ако днес минаваме по труден път и плащаме скъпата цена на неслучилия се автентично демократичен преход с всичките му дефекти, произтичащи от вътрешно- и външнополитическите зависимости, то е, за да научим житейския урок, че само обединени можем да променим статуквото.

Тази промяна има своите проекции

В това да се възстановят и отстояват демократичните принципи в България, в това да се създадат с обединените усилия на знаещите дългосрочните политики за развитие на модерна икономика, образование и култура, да се възпитава взискателност и вкус у хората към качествен живот.

За това работим в MOVE.BG вече 2 години и получаваме всекидневно доказателства, че този път е избран от много като нас в България. Работим за това да изградим устойчиво мостовете на Доброто, които утвърждават голямото Добро.

То е още по-важно в момент като настоящия, в който в държавата ни се отлагат критично забавени реформи, с обещание за които се създаде настоящото правителство. Същевременно сме изправени пред значими външнополитически и икономически рискове, свързани с предизвикателствата пред Европа, агресивната политика на Кремъл, кризата в Гърция, нестабилността в Македония, панислямистката вълна – процеси, които се развиват до, на практика, дома ни.

За тези две години стимулирахме нов формат на обществено участие, събирайки различните по идеи, но споделящи общи ценности, хора.

Въведохме нови стандарти на публичен диалог, които катализираха промяна в практиките на много организации и групи, ангажирани с общественото ни развитие. Работихме и работим за позитивна трансформация в България – за промяна на изборните правила, медийната свобода, европейската интеграция на България, модерно образование и правосъдна реформа.

На територията на духовността и националната ни идентичност развивахме и развиваме програми, подкрепящи интереса към съвременната българска литература – „Лятна ваканция“ е пример, автентичното лично отношение към българската история през проекта „Моята българска история“, стимулирането на творчеството на децата с проекта „Безценни приказки“.

С всички тези инициативи ние работим за утвърждаването на култура на споделяне и общо действие и търсим превода на основополагащите ценности за обединение на нацията, с които промяната в България е възможна – свобода, справедливост, отговорност, развитие, любов, прозрачност, общо действие.

Ще продължим да работим за истината, свободата и развитието на България с убеденост, че да разбираме потенциала и ролята си като нация и да градим България от тази перспектива е другото измерение на това да сме щастливи свободни хора.

Благодаря на всички, които вярват в каузата на MOVE.BG – заедно променяме България!

Саша Безуханова

MOVE.BG

тагове
Бюлетин,
Автор