MOVE.BG BulletIN юни, 2015

Възможностите пред нас


От Саша Безуханова, публикувана на 2 юли 2015

Изминалите юнски дни бяха особено предизвикателни за Европа. Европейското лидерство трябваше  да докаже на практика способността си за намиране на споделени решения по критични за бъдещето и сигурността на Европа и гражданите й  теми като кризата в Гърция, миграционната вълна, растящите социални проблеми.

Европейският процес беше централната тема и на работата на MOVE.BG през юни. В рамките на конференцията ни „Европейският дневен ред: преглед 1.0 на предизвикателствата и приоритетите пред ЕС“, която организирахме съвместно с Европейския институт, направихме своеобразна ревизия на първата година от мандата на новия Европейски парламент и шест месеца от старта на работата на „Комисията Юнкер“.

Няма съмнение, че европейският път е единственият, който осигурява сигурност и просперитет за България.

Има много ползи за страната ни и в рамката на икономическите приоритети, които ЕК развива – Трансатлантическото партньорство, Единния дигитален пазар, Енергийния съюз. Всички те могат да имат съществен принос в развитието на балансирана и конкурентна икономика и в постигането на енергийна независимост. Активната българска подкрепа за реализирането на тези проекти е от особено значение, защото те носят преки ползи за страната ни като повишаване на конкурентноспособността, увеличаване възможностите за износ, успешна диверсификация на енергийните източници, както и обозримата възможност да се превърнем в регионален дигитален център – визия, за която ние, от MOVE.BG, работим активно.

Във външнополитически план Европа е изправена пред последния си шанс да застане като водещ фактор на световната политическа сцена чрез ефективни мерки срещу нарастващите предизвикателства, свързани както с все по-агресивните руска офанзива и ислямски фундаментализъм, така и с увеличващата се миграционна вълна.

В сложната геополитическа ситуация, в която се намира България, е необходимо да работим в подкрепа на общата външна политика и политиката на сигурност на европейско ниво, и да продължим сътрудничеството си с НАТО срещу агресивните атаки и заплахи за мира и сигурността. Само тогава България ще може да осигури не само вътрешната си политическа стабилност и сигурност, но и да поеме ролята си на надежден партньор в борбата с глобалните предизвикателства.

За реализирането на този потенциал

За успешното активно включване на България в европейския дневен ред и управлението на тези дългосрочни цели обаче трябва да сме обединени и постоянни в усилията си да установим силните основи на правовата държава. В името на тази кауза продължаваме нашата подкрепа на съдебната реформа и през летните месеци, като събираме въпроси към министъра на правосъдието Христо Иванов, който на 7-ми юли ще отговори на тях в разговор за това дали ще има правосъдие в България.

Хоризонтите пред България са широки, но ясни. Ако осъзнаем проблемите като възможности за промяна и градеж, ако обединим усилията си в пренаписването на сценария от нас, бъдещето пред нас е светло.

Саша Безуханова

MOVE.BG

тагове
Бюлетин,
Автор