MOVE.BG BulletIN: октомври, 2015

Ние избираме промяната


От Саша Безуханова, публикувана на 2 ноември 2015

Октомври очаквано беше месец за избор, но и време за проверка на изборите ни. Местният вот се превърна в хаос с мащаби, далеч надхвърлящи местното, а изтегляйки фокуса от старателно подготвените драматични мизансцени, голямата картина всъщност изненада малцина.

За пореден път станахме свидетели и на опити за политически инженеринг – от познат порядък и с традиционни играчи. Хаосът в изборния процес е програмиран в същността на настоящите изборни правила и тяхното прилагане, а въпросите от кого и чии интереси обслужва този хаoс звучат на все повече хора като риторични въпроси.

Позицията на MOVE.BG (България Може) е отдавна известна, ясно артикулирана и последователно защитавана през последните две години. В рамките на публичен процес ние проведохме серия от срещи с водещи експерти, организирахме разяснителни дискусии. Активно стимулирахме дебата за необходимостта от промени в изборния закон в публикации по всички аспекти на изборния процес.

Наша основна мотивация е разбирането, че само цялостна промяна в изборните правила ще позволи България да бъде управлявана от можещите и компетентните.

Това мотивира и личното ми участие в иницитивния комитет за Национален референдум за изборна реформа през 2014, който беше подкрепен от над половин милион българи само за месец.

Проведеният през този октомври референдум, разбира се, не съдържа отговор на съществуващите проблеми в изборната ни система и коментира само един аспект от така важната реформа. Това беше решението на представляващите ни. Реакцията на статуквото към промяната е инстинктивна, а в този смисъл – естествена за това статукво.

Референдумът обаче е важна стъпка към промяната – стъпка, която направиха 40% от гласуващите ни сънародници. Гласът ни в този референдум е заявка, че участваме. Че сме тук. Че избираме промяната.

Продължаваме да работим за нейното осъществяване с всички инструменти на демокрацията. Факт е вече и нашият Наръчник за изборна реформа. В него под формата на свободно достъпна онлайн игра MOVE.BG превежда на достъпен език съществуващите проблеми на изборната система в България и техните потенциални решения. По този начин даваме възможност на всички да проведат своя реформа, а с това – да бъдат информирани и да се включат активно в промяната.

Саша Безуханова

MOVE.BG

тагове
Бюлетин,
Автор