Доброволчеството в нас

MOVE.BG онлайн - дискусия


От МOVE.BG, публикувана на 9 юни 2016

За всички хора с добра воля - доброволците,си поговорихме в четвъртък, 20.11. от 19:00 в Дома на MOVE.BG.

Наши скъпи гости бяха:

- Тихомира Методиева /Tihich Tihichat/ - член на НАДРБ 'Национална асоциация на доброволците в Република България" и доброволец 'бедствия и аварии' към Столична община.

- Павел Кунчев - Timeheroes

- Вера Кирилова - Национален Алианс за работа с доброволци /НАРД/, мрежови координатор и координатор на няколко проекта, свързани с филантропия сред ученици и здравно образование.

Модератор на дискусията беше Иван Бондоков, мрежови координатор на MОVE.BG и координатор 'Работа с доброволци'.

Автор

още от Отправна Точка