България е пресечна точка за изпълнението на основните приоритети от европейския дневен ред

Основните предизвикателства пред икономическия „рестарт” в Европа


От МOVE.BG, публикувана на 2 юни 2015

Една година след избора на членове на новия Европейски парламент и половин година от работата на „Комисията Юнкер” направихме своеобразна „ревизия“ на постиженията по ключови приоритети от Програмата за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна на председателя на ЕК, като изведохме основните акценти в постигнатото до момента от страна на институциите и поставихме фокус върху следващите стъпки в преодоляването на основните предизвикателства пред икономическия „рестарт” в Европа, външната политика и политика за сигурност. В рамките на събитието очертахме въпросите, свързани с икономическия растеж в Европа, напредъка по Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), изграждането на Енергийния съюз и Единния дигитален пазар. Акцентирахме и върху европейския дневен ред за миграцията и Европейския съюз на световната сцена, като дискутираме предизвикателствата и възможностите, свързани с миграционните вълни, политиката на разширяване, взаимоотношенията с Русия, укрепването  на сигурността по външните граници на ЕС, радикалния ислям и свързаните с него заплахи.

Цялото видео от дискусията може да видите ТУК

Огнян Златев

Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, отбеляза, че България се радва на повишеното внимание от страна на новата ЕК и че редовните посещения от европейски комисари поставят държавата ни в центъра на общественото внимание. В конктекста на очертаните от дискусията приоритети Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, идентифицира българския потенциал при реализирането на единния цифров пазар: „България има съществена перспектива да се възползва от възможностите, които един унифициран като стандарти пазар осигурява за развитието както на ИТ индустрията, така и за подобряване експозицията на български продукти в Европа.“ В същото време, с оглед на проблематичната ситуация, в която новата ЕК започна своята работа, Любов Панайотова, директор на Европейския институт, повдигна въпроса за необходимостта от изграждане на единна и консолидирана стратегия за справяне с всички належащи проблеми в ЕС.

България е пресечна точка за изпълнението на основните приоритети от европейския дневен ред На снимката: Саша Безуханова - основател на MOVE.BG, Огнян Златев - ръководител на Представителството на ЕК в България, Любов Панайотова - директор на Европейския институт

Първият дискусионен панел „Икономически рестарт в Европа: предизвикателства и приоритети“ постави акцент върху три икономически приоритета на ЕС - изграждането на Енергийния съюз, Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) и Единния дигитален пазар. Във видео коментар Светослав Малинов, български представител в Европейския парламент от групата на ЕНП, подчерта, че енергийният съюз е основният приоритет, който съдържа в себе си решението на много други проблеми, включително и на проблема с младежката безработица. Мартин Владимиров, експерт по международна и енергийна сигурност, допълни, че енергийният съюз би бил от най-голямо значение за страните от Югоизточна Европа, в това число и България,  тъй като в региона се намират държавите с най-ниска енергийна ефективност.

Андрей Ковачев

Български представител в ЕП от групата на ЕНП, коментира, че балонът на популизма по темата за ТПТИ се е разраснал и е важно съпътстващите легенди и психозата да бъдат оборени. Кирил Петков, икономист, съосновател на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност и съосновател на MOVE.BG, развенча основните митове около ТПТИ, отбелязвайки, че риск от увеличаване на безработицата ще има само в протектираните пазари, а ползите от ТПТИ ще усетят малките и средни предприятия. Петков допълни, че ако споразумението влезе в сила, българските производители могат да намалят разходите си за износ с над 70%, а цялостната българска конкурентоспособност да се увеличи със 17%.

По отношение на единния дигитален пазар Илияна Атанасова, експерт по европейски политики, оцени европейската стратегия за неговото развитие като амбициозна. Атанасова подчерта, че България има всички предпоставки да се превърне в регионален дигитален център с проактивни действия от страна на обществото, бизнеса и институциите.

Цялото видео от ПАНЕЛ 1 може да видите ТУК

България е пресечна точка за изпълнението на основните приоритети от европейския дневен ред На снимката: Елисар Башир - програмен координатор в MOVE.BG, Кирил Петков - икономист, съосновател на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност и съосновател на MOVE.BG, Илияна Атанасова - експерт по европейски политики, Мартин Владимиров - експерт по международна и енергийна сигурност

Втората част на дискусията бе посветена на заплахите и перспективите пред Европейската външна политика и политика за сигурност.

Анелия Иванчева, дирекция „Международно сътрудничество” на МВР, коментира един от най-наболелите проблеми, пред които е поставен ЕС – миграцията. Тя акцентира, че България – като външна граница на ЕС и в непосредствена близост до източник на потенциална мигрантска вълна, няма да страни от общия призив за солидарност и споделяне на отговорността сред страните-членки.

Доц. д-р Антоний Гълъбов, преподавател в НБУ, маркира две основни външнополитически заплахи за  сигурността на Европа – Евразийския съюз, който би поставил Европа в периферията, и ислямския фундаментализъм, базиращ се на отричането на европейските ценности. Според Гълъбов ЕС не успява да се консолидира и да формулира ясна и единна стратегическа позиция. В този контекст, България е пресечна точка за всички рискове, пред които е изправен ЕС, което й дава значително предимство да настоява за стратегическа политика в областта на външната сигурност и отбрана. Мартин Табаков, съветник на министъра на външните работа на Р България, отбеляза, че общото между основните външни заплахи пред ЕС е в отричането на човешките права и демокрацията, както и нарушаването на международния ред.

България е пресечна точка за изпълнението на основните приоритети от европейския дневен ред На снимката: Любов Панайотова - директор на Европейския институт, Доц. д-р Антоний Гълъбов - преподавател в НБУ, Анелия Иванчева - дирекция „Международно сътрудничество” на МВР, Мартин Табаков - съветник на министъра на външните работа на Р България

Цялото видео от ПАНЕЛ 2 може да видите ТУК

MOVE.BG

Автор

още от Ти движиш Европа