Европа

Кръгла маса за иновации в социалната икономика

Социални предприемачи, представители на публичния и частния сектор ще обсъдят заедно конкретни мерки за популяризиране и финансиране

20 април 2018, МOVE.BG

GDPR Webinar: LogSentinel & GGlaw отговарят на вашите въпроси

15 март 2018, МOVE.BG

Startup Europe Week в България беше посетен от 500 души през 2018

Третото издание в страната се случи на десет локации в девет града и срещна институциите и стартъп сцената


Далечни хоризонти и близки решения пред дигиталната икономика на Балканите

13 март 2018, МOVE.BG

Жените лидери в дигиталната сфера от цяла Европа се събират за SHEleader@digital

България се нарежда на първо място в Европейския съюз по жени специалисти в ИКТ индустрията

9 март 2018, МOVE.BG

Hack the Balkans: отключване на балканския потенциал

Експерти в три ключови направления ще работят заедно, за да формулират общи решения и препоръки за по-нататъшно партньорство.

6 март 2018, МOVE.BG

Евродепутати без граници

19 февруари 2018, Цвета Дряновска

Отворена иновация, отворена наука, отворени към света

Покана за разговор на европейско ниво и доверие между науката и обществото

8 февруари 2018, МOVE.BG

Horizon 2020: for newbies and dummies

Webinar #13

6 февруари 2018, МOVE.BG

Андрей Ковачев: Без Западните Балкани, проектът за мирното обединение на Европа е незавършен

Разговор за отговорностите на европейските общества и предизвикателствата пред интеграцията

30 януари 2018, МOVE.BG