MOVE.BG на 4


От Саша Безуханова, публикувана на 11 юли 2017

Днес се навършват 4 години от основаването на MOVE.BG.

Създадохме MOVE.BG през 2013, когато хората на България излязоха заедно на улицата, за да манифестират осъзнатата си свобода. Това беше началото на автентичния демократичен процес в страната ни. Знакът на пробуждането.

Пробуждане за един нов свят, чиито регламенти създаваме днес.

Свят, в който националните граници и ограничителните доктрини имат все по-малко значение. Свят, в който глобалната свързаност, демократизирането на достъпа до информация и нарушения баланс между човека и природата ни предизвикват да търсим и намираме нови решения за обществено развитие и индивидуално утвърждаване. Свят, изискващ нов морал за живот в среда, в която изкуственият интелект мултиплицира кода на естествения. Свят, в който новите ценности са споделянето на идеи и ресурси, и партньорството на различните за общ градеж.

Този нов свят търси своя еквилибриум в мъчителен процес на подмяна на институционализираните норми в политическите, бизнес и обществените системи. Той има все повече лица и България и по света. Лицата на пробудените.

Създадохме MOVE.BG, за да трасираме пътя на културата на новото време в България и вече четири години следваме този път.

MOVE.BG е лаборатория за бъдещето и на бъдещето.

Горивото на MOVE.BG са идеите на хората, които разбират промяната в света и я създават – дигиталните предприемачи, младежките активисти, артисти, радетели за опазване на природата ни, хората с модерна социална чувствителност.

Ние създаваме среда за среща и обединение на пробудените и разпространяваме заедно културата на новото време. Формулираме в партньорство решения на развитие на България според потенциалите ни като нация, стимулираме обществената им подкрепа и лобираме за програмната им реализация. Вдъхновяваме и образоваме. Работим за утвърждаването на България като нация – новатор в Европа и света.

От първите си дни до днес следваме и утвърждаваме принципите, в които вярваме

Свобода, любов, справедливост, общо действие, отговорност, прозрачност и развитие. Те са канавата на здравата обществена тъкан и морална рамка за колективния ни успех в новото време.

Домът на MOVE.BG е с отворени врати за всички, дошли с честни помисли и живеещи през моралните принципи на почтеността. Хората, с които заедно провиждаме и създаваме бъдещето.

Продължаваме да вървим по избрания път и да го разширяваме със стъпките на все повечето пробудени българи.
тагове
Актуално,
Автор

още от Отправна Точка