Неизвинено отсъствие

Какво трябва да дава образованието на отделните личности, на обществото като цяло и на икономиката на България


От МOVE.BG, публикувана на 21 април 2015

Десетки граждани се включиха офлайн и онлайн с въпроси, коментари и предложения. В Бургас, Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив и Стара Загора експерти, представители на местни РИО и на неправителствени организации, учители, ученици и директори взеха участие в кръглите маси, които организирахме, а в Русе те отговориха писмено на въпросите, които повдигнахме. А те никак не са малко – какво трябва да дава образованието на отделните личности, на обществото като цяло и на икономиката на България; къде са ценностите и духовността в днешната образователна система; пренебрегваме ли българския език и литературата, историята и културата, музиката и танца за сметка на математика, предприемачество, дигитални компетенции.

В края на деня, в София проведохме заключителна дискусия, която излъчихме на живо.

В нея взеха участие Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, Мила Искренова, хореограф и писател, Теодор Василев, основател на НЧ „Бъдеще сега”, а модератор беше Емил Джасим, учител и програмен директор в „Център за образователни инициативи”. Едно отсъствие обаче, направи впечатление – това на проф. Тодор Танев, министър на образованието и науката. Отсъствие, което броим за неизвинено.

В нашия клас сме толерантни към съучениците си и ще помогнем на министър Танев да не изостава с материала, но преди това, искаме да благодарим на експертите от Министерство на образованието, които дойдоха – Георги Станков и Ирен Тодорова. Макар и до последно да очаквахме министъра, пазейки му място сред дискутиращите, вярваме, че успяхме активно да включим Героги и Ирен в разговора.

Освен толерантни, в нашия клас сме отворени към нови методи за учене и сега ще направим интерактивна обиколка в градовете, в които проведохме кръгли маси.

В Плевен:

Участниците в дискусията бяха единни по отношение създаване на по-добра комуникация, сътрудничество и взаимодействие между всички учстници в процеса на образование – държава,учители,директори, ученици и неправителствени организации.

В Стара Загора на участниците впечатление направиха много ниските резултати на матурите от професионалните гимназии

Фокусът на нашите усилия трябва да е какво се случва след завършването - нов вид обучение за по-добра реализация; да се направят анкети сред учениците за това като какви искат да се реализират; в малките населени места да се осигури професионална квалификация; учениците трябва да знаят подготовката им на какви нужди отговаря. Участниците в дискусията в Стара Загора предложиха да има специален обществен статут за всички, които даряват за образование, наука и култура.

Във Варна смятат, че:

Oбразованието ще си е свършило работата, когато това има отражение върху цялото общество – ще се видят резултати в местното управление, в бизнеса, гражданските позиции, в други отрасли и сектори. Освен това, трябва да има готовност в хората да търсят личните си интереси и да ги комбинират със задоволяване на обществените, всеки трябва да прави нещо за общността – образованието трябва да възпитава екипни играчи.

В Бургас участниците в кръглата маса се обединиха:

Че ролята на НПО и бизнеса е иключително важна и трябва да се засили, за да постигнем успехи, а също и че учебникът трябва да се създава в процеса на учене - да бъде личен и да отразява връзката на учителя с ученика по време на образователния процес.

Във Велико Търново считат, че:

Учителската професия е лидерска професия – учителят е лидер и създава лидери. Участниците в старата столица вярват още, че страхът се впива в децата и тях ги е страх от оценките и затова не могат да се отпуснат да говорят свободно това, което мислят. Това се пренася и в живота-страхът от оценката, който трябва да бъде преодолян с помощта на учителя.

В Пловдив един от акцентите беше модерното образование

Което участниците там считат, че то няма рамки. В него децата имат възможност за изява, имат възможност да изразят себе си и те са водещи, по отношение на нуждите, които училището следва да задоволи.  Децата са модерни, затова те трябва да водят реформа към модерно образование. Модерно образование е това, което е в синхрон с модерните условия на обществото в което живеем, но стъпва на история, род и език.

В Русе някои от предложенията, които събрахме, са въвеждане на целодневно обучение на учениците

Намаляване на лятната ваканция до два месеца, но създаване на летни занимални и курсове към училищата през този период за учениците; всички извънучебни занимания- пеене, танци, рисуване, моделиране и т.н. да се провеждат в училище през деня. Така ще се избегне натоварването и на децата и на техните родители вечер и в почивни дни.

В София участниците насочиха разговора към ценностите и духовността.

Според Мила Искренова изкуството дава огромна свобода на въображението, то даже я изисква и това е най-голямата му сила и предимство пред останалия вид дейности.  Въображението може да борави със стериотипи, но само за да ги възпроизведе по нов, неочакван начин, да ги преоткрие и да създаде от тях ново качество. Всъщност, това е механизмът на изкуството – преоткриване на вече съществуващи модели. Мила мисли, че точно този принцип би могъл да се приложи и в обновяването на образованието – без да се отрича нищо от досега съществуващото, да се трансформират старите модели в нови, функциониращи според съвременните изиквания на света, в който живеем, тъй като днес вече всички сме граждани на света.

Според Саша Безуханова образованието трябва да създава мислещи, иновативни, можещи и щастливи личности, а не кадри. В динамиката на съвременния свят едно от най-важните измерения на интелигентността е умението да се адаптираш и да учиш цял живот. Теодор Василев вярва, че не е нужно да вкарваме природата в класната стая, а да изградим класна стая сред природата – учениците трябва поне един ден в седмицата да са извън училище, допълни той. Според Георги Станков, ролята на хуманитарните науки е да предават историята и да възпитават национална идентичност и европейска принадлежност. Ирен Тодорова допълни, че нито един закон не може да гарантира щастието на децата, подчертавайки, че това е лично мнение. Щастието, преди всичко, започва от семейството.

Тези и много други въпроси обсъдихме по време на нашия открит урок „Какво очакваме от образованието?”. Оценки не пишем, но някои отсъствия ни е трудно да извиним. Въпреки това, класната стая на MOVE.BG във вид на студио, е винаги отворена за тези, които искат да водят диалог.

Снимка: kingshamus

MOVE.BG

Автор

още от ОбразованиеТо