Устойчиво развитие

ОбразованиеТо

Търсим и утвърждаваме практиките, които адаптират образователната система на България към нуждите и перспективите на модерния свят. Разпознаваме и свързваме новаторите в българското знание и наука, организираме открити уроци, срещи и дебати.

Открит урок за образованието

18 март, МOVE.BG

Нуждата от промяна в образователната система 

В контекста на предстоящите реформи и на приемането на новия Закон за предучилищно и училищно образование, инициативата „Открит урок” на MOVE.BG цели да осъществи открит диалог с всички заинтересовани страни и широката общественост за нуждата от промяна в образователната система в България.  През април проведохме анкета и публична дискусия, излъчвана и онлайн, с експерти и участници в образователния процес. До края на 2015 г. ще проведем и други дискусии, фокусирани върху изграждане на общата ни визия за модерно образование търсенето на отговори на въпросите съответства ли новият закон на нея, повече или по-малко допирни точки има между реалните нужди и планираните реформи, какви са следващите стъпки, за да се случи промяната качествено. В края на инициативата ще публикуваме събрани в един документ всички акценти и препоръки, които ще разпространим до заинтересованите страни.

Защо?

В MOVE.BG вярваме, че качественото образование е основополагащо за демократичното развитие на България. Освен инвестиция, то е и фундаментална ценност, с помощта на която всяко едно общество функционира свободно и отговорно. Вярваме, че има нужда от обществено допитване и провеждане на експертен диалог какво очакваме от образованието; как то ще ни подготви за изискванията на бъдещето; отговаря ли новия Закон за предучилищно и училищно образование на реалните нужди на всички участници в образователния процес. Вярваме, че с излъчване на дискусиите ни онлайн успяваме да включим и всички вас, които имате коментари, въпроси и предложения и надграждаме с различни гледни точки вече случващите се дебати по темата за нуждата от модернизиране на образователната система.

Как?

Инициативата „Открит урок” включва широки публични дискусии, които ще бъдат излъчени онлайн и в тях с коментари, предложения и въпроси могат да се включат всички заинтересовани страни по темата. Първото събитие се проведе в осем града в България – Бургас, Варна, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Плевен и Пловдив, както и в София, където коментирахме акценти от дискусиите и обсъдихме събраните онлайн коментари. Събитието се фокусира върху визията ни за образованието и какво очакваме то да ни даде. В дискусията включихме изводите от нашето допитване как днес да постигнем качество в обучението, за да може утре да отговаряме на стандартите на света и  какво очакваме образованието да дава на отделните личности, на обществото ни и на икономиката на България. На следващ етап ще обсъдим новия Закон за предучилищно и училищно образование, допирните точки между реални нужди и планирани реформи и от какви следващи стъпки имаме нужда, за да се случи промяна в образователната система в България.

Кога?

Първата дискусия „Какво очакваме от образованието?”  се проведе на 15 април 2015 г. Следете нашия сайт за повече подробности. Включете се с мнения и коментари по темата.   Снимка: gradability.com

Честит празник, будители!

1 ноември 2017, МOVE.BG

Запретвайте ръкави!

Разговаряме с Дарин Маджаров, човекът зад иновативния проект за онлайн образование в България - Уча.се

6 октомври 2016, МOVE.BG

Промяната започва от днешния ден

BreakFast Club: Образователни иновации

16 септември 2016, МOVE.BG

Какво си готов да дадеш на образованието?

29 юни 2016, МOVE.BG

Статия

Неизвинено отсъствие

Какво трябва да дава образованието на отделните личности, на обществото като цяло и на икономиката на България

21 април 2015, МOVE.BG

Дебат

Образованието да създава мислещи и адаптивни личности, а не кадри

Изводи от Деня на открития диалог за образованието

16 април 2015, МOVE.BG

Дебат

Открит диалог "Какво очакваме от образованието?"

Събитието ще обедини гледните точки на държавата, бизнеса, неправителствения и културен сектор за това, какво трябва да дава образованието на отделните личности, на обществото като цяло и на икономиката на България в 21 век.

8 април 2015, МOVE.BG

Статия

Училищна любов

Днес е първият учебен ден на хиляди български деца. Сигурни ли сме обаче, че училищното образование предлага на всички момичета и момчета равен шанс да имат своята споделена любов до живот?

15 септември 2014, МOVE.BG

Статия

Един специален ден

Честит 24-ти Май! Ние можем!

24 май 2014, МOVE.BG

Позиция

Какво трябва да включва реформата във Висшето образование?

Николай Денков за реформата във Висшето образование

4 декември 2013, Николай Денков

виж повече