Необходим ли е закон за доброволчеството и какъв да бъде той?

MOVE.BG онлайн - дискусия


От МOVE.BG, публикувана на 9 юни 2016

На 18 декември (четвъртък) от 19:00ч. в Дома на MОVE.BG се проведе втората онлайн дискусия около темата за доброволчеството.

Този път питаме „Необходим ли е закон за доброволчеството и какъв да бъде той?”

Наши гости бяха Калин Каменов - заместник-министър на младежта и спорта, Любен Панов – програмен директор на Български център за нестопанско право, Лилия Еленкова - бивш председател на Национален младежки форум и Мария Петкова, директор на фондация "Лале".

Модератор ще е Иван Бондоков, национален координатор на MOVE.BG и координатор работа с доброволци.

Участниците дискутираха предложения проект за закон с цел да се очертаят основните елементи в неговото съдържание и ключовите аспекти в регламентарането на доброволческата дейност. Бяха отправени и конструктивни идеи и предложения за промени и изменения в настоящия проектозакон.

В разговора участваха представители на законодателната власт и различни неправителствени организации, които са работили по разработването на закона, както и такива, които активно се занимават с доброволчество и доброволци. В студиото бяха представители на: Timeheroes, Национална асоциация на доброволците в Република България, НАРД, CVS Bulgaria, Национална мрежа за децата, Форум Гражданско Участие, Сдружение "Тук-там" и др.

Автор

още от Отправна Точка