Независимо изкуство с публични средства

През март в Бургас ще бъде обявена първата за 2015 г. сесия на Фонда за съфинансиране на културни проекти на Община Бургас.


От МOVE.BG, публикувана на 22 февруари 2015

През март в Бургас ще бъде обявена първата за 2015 г. сесия на Фонда за съфинансиране на културни проекти на Община Бургас.

Доказателство за възможността за взаимодействие между гражданско общество и местна власт

През изминалата година по неговия правилник бяха одобрени 13 проекта - артистични и кураторски, в различни направления на изкуството, но всички следващи важното условие – да се организират от местни оранизации или творци и да се случват на територията на общината. Съществуването на самия правилник бе подтикнато от независимия творчески сектор, той бе припознат от администрацията и разработен от работна група с представители и на двете страни – едно добро доказателство за възможността за взаимодействие между гражданско общество и местна власт. Разбира се, в много български градове вече функционира подобен метод за финансиране с публични средства, някъде той е свързан с дългосрочната културна стратегия на общината, на други места тепърва се измерва влиянието му и ползите на местно ниво.

Но защо е важно финансирането на независимото изкуство с публични средства?

Преди няколко години се проведе първото в България изследване за влиянието и приноса към БВП на творческите и културни индустрии, културния туризъм и културното наследство. Макар и базирано на пасивни статистики за страната и “живи” показатели основно за столицата, това изследване доказа и започна разговора за реалното влияние на културата върху икономиката на страната ни и огромното поле на възможности, които секторът предоставя.

Налице е сериозният отлив на човешки капитал от градовете, който, сякаш като концентрични кръгове, става все по-осезаем с отдалечаването от столицата. Често заради това и липсата на алтернативни начини за финансиране (или изобщо за финансиране) културната среда в много градове, се движи на автопилот и не успява да разгърне потенциала си.

Само след година от функционирането на Фонда за подкрепа на независими проекти в Бургас, вече се забелязва повишаване на партньорствата между неправителствения сектор и местна власт, разпознаване на потенциала за нови работни места (за момента само на проектно ниво, но влива човешки ресурс в града), търсене на начини чрез култура и творчество за повишаване на престижа на общината и съответно развитие на културния туризъм.

Процесите се случват бавно, но това се дължи основно на ниския финансов размер на Фонда

Фонда се изчислява от остатъка от общия бюджет за култура като се извадят разходите за културния календар на общината, а не спрямо реалната нужда на средата. Но в град, почти лишен от възможности за външно финансиране на култура, подобен публичен фонд е основополагащ за бъдещото развитие на културните и творчески индустрии на местно ниво. От друга страна, привличането на експерти на национално ниво като жури във Фонда помага за повишаването на нивото на реализираните проекти и предаването на ноу хау в културния мениджмънт като цяло.

Важното в този процес е непрестанното желание за развитие от всички замесени страни, което обаче не се забелязва като тенденция. Тепърва трябва да се работи за привличането на външна продкрепа и повишаването на компетенциите на управляващите го кадри, с цел създаването на един наистина устойчив модел, който успешно би могъл да се мултиплицира и в други градове. А защо не и да се прилага при читалищата, в образованието, спорта и екологията?

Маргрета Костадинова

Грет е посланик на MOVE.BG за Бургас

Тя е член на управителния съвет на Сдружение „Хамалогика” и един от създателите на мрежата „Виж!” (изданията за култура “Виж! Бургас” и “Виж! Варна”). През 2013 г., като част от граждански съвет, разработва нормативната уредба на Фонда за подкрепа на независими културни проекти към отдел „Култура” на община Бургас, заедно с експертна група на местната администрация. Като член на Сдружение „Хамалогика” участва в разработването на концепцията за кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2019 година, както и на част от проектите в програмата на града-победител - Пловдив. Занимава се с културен мениджмънт и културни политики, с интерес към съвременното изкуство.

 

Снимка: Стеноgraffika

MOVE.BG

Автор
още по темата

още от Решения за България: Култура