Публикация CitizenRights

Паралелно, в цяла Европа се проведе обучение за НПО дейци по граждански активизъм в защита на ЕС права


От МOVE.BG, публикувана на 17 юни 2016

“Citi-Rights” е паневропейски проект, който цели да изследва проблемите на гражданството на ЕС, да повдигне дебат по темата, както и да обучи граждани и НПО как да използват средствата за защита и доразвиване на правата си. Проектът включи фаза по изследване на реални казуси от практиката на европейските институции и тези на националните държави-членки. Казусите се използваха в следващ етап за обучението на млади европейци от училища по темата за правата им като граждани на ЕС. Паралелно, в цяла Европа се проведе обучение за НПО дейци по граждански активизъм в защита на ЕС права. В рамките на процеса се събраха отзиви от всички участници в проекта и той завърши с обобщаване на цялата обратна връзка и формулиране на предложения за политики до Брюксел.

Уебинар:

Темите, които засегнахме в обучителните модули по граждански права предизвика интерес в много активни учители, част от които не успяха да вземат пълноценно участие в нашите срещи с ученици. Намерихме решение в провеждането на уебинар, който дава достъп до информация за дейностите по проекта и наръчника с методология и материали за прилагане на учене чрез казуси в модули от гражданското образование. Можете да се запознаете с всичко това тук.

Образователни материали:

След края на работата ни в обучителни модули създадохме наръчник, който обобщава опита в останалите страни и оказва помощ на учителите, за да може той трайно да влезе в програмата.

Наръчникът представя методологията на проекта и предлага възможности за прилагане на образователните материали и подходи в учебна среда. В резултат на събрания опит на обучители в страни от цяла Европа дейностите по проект могат намерят място в класната стая с водеща роля на учителя и според гъвкавостта на учебната програма. Можете да намерите наръчникът тук.

Допълнителни материали с подбрани казуси и информация по съответните теми можете да изтеглите тук. Те ще послужат на вас и вашите ученици за по-добро познаване и разбиране на гражданските ни права, а конкретни случаи ще провокират задълбочени дискусии и нови идеи в класната стая.

MOVE.BG

тагове
Публикация,
Автор

още от Citi-Rights