Общество

Citi-Rights

Citi-Rights е паневропейски проект, в който подготвяме млади българи по темата за гражданските права в ЕС и инструментите за тяхната защита. Изследваме и представяме пред ученици реални казуси от практиката на европейските институции, дискутираме и учим заедно в приятелска и неформална форма.

Citizen Rights: Учим права чрез реални казуси

1 март, МOVE.BG
В последните месеци MOVE.BG заедно с над 10 организации от цяла Европа работи активно по изпълнението на проект Citizen Rightsизпълняван с финансовата подкрепа на Програма „Основни права и гражданство“ на Европейския съюз. Негова цел е да изследва проблемите на гражданството на ЕС, да повдигне дебат по темата за гражданските права и да обучи граждани и НПО как да използват средствата за защита и доразвиване на правата си. Проектът включи фаза по изследване на реални казуси от практиката на европейските институции и тези на националните държави-членки. Впоследствие тези казуси баха използвани за обучението на млади европейци от училища по темата за правата им като граждани на ЕС. Паралелно в цяла Европа се проведе обучение за НПО-дейци по граждански активизъм в защита на европейските права. В рамките на изпълнението събрахме отзиви от всички участници в проекта и предстои обобщението да бъде изпратено до европейските институции заедно с формулирани конкретни предложения за политики.

Училищата, които взеха участие в проекта

Това са столичните Национална търговско-банкова гимназия, Национална финансово-стопанска гимназия, 7 СОУ, 22 СОУ и Първа английска езикова гимназия. Срещите с техните ученици бяха мотивиращи, динамични и наситени със задълбочени коментари, въпроси и предложения. След работата ни в училище учениците получиха възможност да се включат в международно състезание с отбори от цяла Европа. Младежите бяха предизвикани да представят своите идеи за повишаване информираността и подобряване защитата на правата. Най-високо оцененото предложение предстои да бъде излъчено и презентирано от авторите му в Брюксел. Отборите от България бяха впечатляващо задълбочени в подготовката си и също изпратиха смели идеи.
Въпреки края на активната работа с ученици и учители, нашите усилия по дебата за гражданските права не приключват.
Планираме издаването и разпространението на полезни учебни материали, които да подкрепят учители и неправителствени организации в работата им по насърчаване на активното и информирано гражданско поведение в младите хора. Предвидили сме и събития, които да съберат всички участници, да отпразнуваме заедно своите успехи и да обменим идеи за нови и вече съществуващи възможности. Срещите ни с толкова активни млади хора ни убеди, че има потребност учениците да бъдат ангажирани със значими и актуални теми през действителни казуси, а идеите и желанието им за принос бяха истинско вдъхновение да продължим да го правим. Съдържанието на публикацията е изцяло отговорност на MOVE.BG и не отразява позицията на Европейски алтернативи или Европейската комисия.
виж повече

Продукт

Публикация

20 юни, МOVE.BG
“Citi-Rights” е паневропейски проект, който цели да изследва проблемите на гражданството на ЕС, да повдигне дебат по темата, както и да обучи граждани и НПО как да използват средствата за защита и доразвиване на правата си.Паралелно, в цяла Европа се проведе обучение за НПО дейци по граждански активизъм в защита на ЕС права. В рамките на процеса се събраха отзиви от всички участници в проекта и той завърши с обобщаване на цялата обратна връзка и формулиране на предложения за политики до Брюксел. Резултатите от него са: уебинар, който дава достъп до информация за дейностите по проекта и наръчника с методология и материали за прилагане на учене чрез казуси в модули от гражданското образование. Можете да се запознаете с всичко това тукпубликация; образователни материали и наръчник .         {pdf}https://move.bg/wp/wp-content/uploads/Toolkit_long_rev_BG.pdf{/pdf}