Създаваме заедно нашето утре


От Саша Безуханова, публикувана на 20 февруари 2019

От създаването ни през 2013ч. в MOVE.BG градим среда за пробуда и вдъхновение, за утвърждаване на моделите и решения за успех през 21ви век през лицата и делата на търсещите, неспокойните и будните. Вярваме, че свързването на хората с градивни идеи отвъд тяхната експертна, политическа и социална принадлежност е капиталът за устойчива позитивна промяна и градим мостове за общо действие между всички създаващи днес перспективното ни общо бъдеще. Знаем, че този път изисква време и осъзнаване, но той е автентичния и затова - необратим.

Защо вярваме, че тази работа е нужна?

Светът минава през фундаментална трансформация заради глобалната свързаност, демократизиране на достъпа до информация и нарушения баланс между човека и природата.

Тази промяна ни предизвиква да търсим и намираме нови решения за обществено развитие и индивидуално утвърждаване. Тя стимулира изцяло нови бизнес и обществени модели, изисква нов морал за живот в свят, в който изкуственият интелект мултиплицира кода на естествения.

Новото време настъпва и утвърждава нова парадигма – на свързаност, споделяне и ко-създаване. То открива нови възможности за участие в глобалния процес и променени роли на индивиди, общности и държави.

Тази промяна е шанс за България - да играе много по-значима роля в Европа и света и да престане да се живее като най-бедна,  онеправдана и губеща нация.

Защо вярвамe, че е възможно България да бъде прекрасно място за живот?

Имаме ресурсите:

 • природата ни е от най-добрите в света
 • носим кода на древна култура
 • намираме се на важно геостратегическо място
 • имаме талантливи хора, тук и по света, които създават трансформационни решения за новия свят в бизнеса, изкуството и науката
 • принадлежим към най-влиятелните световни политически и икономически клубове – ЕС и НАТО

Как да го постигнем?

 • Като разбираме тенденциите в развитието на новия свят
 • Като разпознаем и обединим носителите на културата на новото време и заедно я разпространяваме
 • Като утвърждаваме носителите на културата на новото време като авторитети и модели за подражание в обществото
 • Като разпознаем потенциалите ни като нация и дефинираме решения на предизвикателствата пред света и България
 • Като формулираме приоритети за развитие на България на база на потенциалите ни, създаваме среда за обществената им подкрепа, лобираме за програмното им утвърждаване и реализация
 • Като се образоваме постоянно
 • Като утвърждаваме името на България като нация – новатор

Какво правим в MOVE.BG за изпълнение на тази мисия ?

 1. Работим за самочувствието и самоопределението на българите като хора, които знаят и намират решения на предизвикателствата в ежедневието си и на тези пред света
 2. Разбираме как работи новия свят и разпространяваме това знание
 3. Разбираме и информираме за предизвикателствата пред света и стимулираме намирането на иновативни решения в колаборация
 4. Разбираме предимствата на България и българите и формулираме и лансираме решения за развитие и принос, популяризираме добрите примери 
 5. Развиваме общност от хора – носители на културата на новото време (the change agents ) и работим за това тя да определя дневния ред на България
 6. Работим за утвърждаването на България в света като нация – новатор
 7. Знаем, че България има потенциал да бъде гравитационен център на Балканите и фактор в Европа  и работим за утвърждаване на  България като център за иновации, фактор за стабилност и място за щастлив живот

Как да осъществим промяната заедно?

 1. Мислим и действаме през категориите на успеха и през вярата, че можем. Създаваме среда за доверие и мотивация в обществото с личния ни пример, езика, на който говорим и приносните ни действия.
 2. Споделяме ресурсите и обединяваме градивните идеи и инициативи за икономическо и общностно развитие
 3. Разпознаваме приноса и ролята на всеки – организация, бизнес, създателите на градивни проекти
 4. Учим се от най-добрите в областта
 5. Споделяме и предаваме опита си в иновативни практики и процеси
 6. Допринасяме за утвърждаване на позитивния образ на България през организациите, хората и проектите, които решават проблеми на утрешния ден
 7. Участваме в европейския и международен процес с включване в тематични мрежи, с експертни позиции на тематични форуми, чрез разпространение на български достижения в международни медии и социални медийни канали.

Присъединете се към общността на двигатели на промяната!

Автор