Утре е днес

Разговор със Саша Безуханова за предизвикателствата на Новото време, за промяната и за създаването на Club by MOVE.BG


От Милена Цветанска, публикувана на 26 октомври 2020

През лятото на 2020 отекна силно колективният глас за градивна промяна в България и за развитие на държавата ни по стандартите на XXI век. Отекна и беше умело заглушен от пазителите на миналото и статуквото. Той, обаче, не е замлъкнал. Негови носители са младите, модерни, свободни хора, които познават инструментите на Новото Време и искат средата в България да осигурява възможност за достоен живот и развитие. Те са хората, които през последните седем години откриват в платформата MOVE.BG свободна територия за своите смели идеи и проекти и център за среща и развитие на създаващите бъдещето.

Именно мотивацията да се ускори процесът на затвърждаване на трансформационната обществената роля на “нечутите” съзидатели мотивира MOVE.BG да надгради създаденото до сега и обедини общността си в Club by MOVE.BG.

Club by MOVE.BG е ексклузивен клуб на новаторите, споделящи общи ценности - иновативните дигитални предприемачи, смелите артисти, зелените новатори и хората с кауза за позитивна обществена промяна. Това са гледащите в бъдещето хора, които имат за мисия превръщането на България в място за щастлив живот.

Club by MOVE.BG дава знание за бъдещето в подкрепа на професионално и личностно развитие. Club by MOVE.BG осигурява платформа за прилагането на това знание в подкрепа на иновативната икономика, изкуство и зелено развитие, като стимулира приносното участие на всеки един.

Повече за създаването на Club by MOVE.BG – в разговора със  Саша Безуханова, основател на MOVE.BG.

Какво ще е по-различно в работата ви и какво запазвате от своята седемгодишна история?

Създаването на Cub by MOVE.BG е продължение на нашата работа през годините за създаване на среда за среща на идеите и хората, които проправят пътя на Новото време. Промененият контекст, обаче, и новите процеси ни стимулираха да потърсим по-различна форма. Всъщност, от самото си основаване в MOVE.BG утвърждаваме разбирането, че светът върви към самоорганизиране на хората в пулсиращи общности, които се създават на принципа на общ интерес, споделена кауза и принос. Клубът ни утвърждава тази философия на развитие.

В настоящия момент се съчетават два значими фактора, които мотивираха и нас да потърсим нов формат на работата ни. От една страна, е дълбокият, фундаментален, трансформационен процес на всички нива в света, породен от развитие на технологиите и все по-осъзнаваният дисбаланс човек-природа, който стимулира нови модели в развитието на икономиката и обществото. Утвърждаването им в България е била основата на дейността ни от самото основаване на MOVE.BG.  Другият, по-непосредствен фактор, е неотминалата все още криза на COVID-19. Тя ускорява навлизането на тези нови практики и показа  едни огромни дефекти и дефицити в държавата ни, които изискват по-системни усилия за промяна. Очевидно е, че системите в България не работят и не са отворени достатъчно, за да адресират предизвикателствата на Новото време. Все по-ясна е нуждата от нов профил хора с модерно мислене, познаващи технологиите и инструментите на бъдещето и най-вече манталитета, философията на този Нов свят, който идва с различна линия на мислене - на свързаност, на споделеност, на нова ценностна рамка за това, че ти не просто създаваш за себе си, а създаваш за общността. Има нужда от такъв тип хора, за да може България да преходи от състоянието на ограниченост, от манталитета, че сме “втора ръка “, че сме подкрепящият, а не лидерският отбор към това ние като общност  да разпознаем силните си страни, да дадем територия на хората с визия, с енергия, с възможности, на смелите, които могат да преведат държавата ни в Новия свят. И всъщност ние създаваме клуб за тези хора.

Хубавото е, че вие познавате тези хора. Винаги сте били свободна платформа за техните идеи и сте стимулирали идеите им за промяна. Ако техният глас бъде обединен, ще се чуе по-добре. Това ли целта?

Наистина през последните седем години ние сме работили като една своеобразна лаборатория за новаторски идеи за развитие на обществото и икономиката. Именно с тези хора, които са носители на новата културата. Ние познаваме динамиката и модела, по който мислят, самите ние сме носители на тази култура. В годините сме вдъхновили, подкрепили и стимулирали за по-смели стъпки редица добри идеи, които са се родили в тази общност и в рамките на пилотните социални и бизнес иновативни проекти, които сме развивали.

В този смисъл - към какви хора отправяте покана за участие във вашия клуб?

Нашият клуб е отворен за всички хора, които имат почтени намерения и мотивация градивно да работят за развитието на България. Най-близкото ни обкръжение са новаторите, експериментаторите, авангардните учени и артисти, зелените активисти. Но България днес има нужда от много по-широка общност от мотивирани хора, които с обединената си енергия да направят възможно да сменим тренда. За нас винаги важна е била срещата на хората на ценностна база - отвъд политическите предпочитания, независимо от експертните роли и социален статус. Всеки, който е бил в Дома на MOVE.BG, знае колко е пъстра общността ни от симпатични, будни, търсещи, смели хора. Такава е и мрежата, която в годините сме развили в цялата страна. Навсякъде в България има будни хора - те са Апостолите, те са първопроходците, те развиват нови идеи и дори са провокатори към моделите на статуквото. Това е профилът на хората в Клуба на MOVE.BG.

Каква ще е ролята на MOVE.BG в новите процеси, за които говорихте? Какви предимства дава Club by MOVE.BG?

Идеята ни не е хората от нашата общност да имат предимства пред другите, а по-скоро с приносните идеи, които развиват и моралния си избор, те да бъдат моделите, увличащи по-широк кръг да следват тази линия на промяна и градеж, защото от това има нужда България днес. От това имаше нужда и през 2013 година, когато стартирахме, но сега, като че ли, има много по-голяма зрялост в обществото за качествена промяна и готовност на младите хора, на родените в свобода, които не носят бремето и скептицизма и тежестта на манталитета на отминалото време, да отстояват свободата и бъдещето си.

Ние ги виждаме на улицата в момента, с плакатите “Искам да живея в България”. Тези хора не са отмъстителни и гневни, по начина по който се лансира от политинженерите. Това са новатори, които искат да разчистят терена и да започнат да градят живота си по модела на настъпващия Нов свят, защото те разбират кода му. Този Нов свят идва с нова формула и носи съвсем различна градивна енергия. България има нужда от тази енергия и ние създаваме клуб, който да я катализира и да “зарази” - в добрия смисъл на думата - всички българи, тук и в чужбина, да живеят с тази култура , която ние наричаме give-get - когато ти получаваш от общността, но и връщаш на обществото със знанието, с опита, с контактите, с добросърдечни приносни усилия.

Каква е философията, целта на вашия проект и какви роли биха имали в обществото тези хора на Новото време, за които говорите?

Както казах, това са хора с приносна нагласа, хора - смели новатори, от каквито има нужда във всички области на живота. Особено в един такъв период, в който се утвърждават изцяло нови организационни, бизнес и обществени модели. Ако ние съумеем да дадем хоризонт като общност, като нация, на хората с творческа нагласа, ако те имат свободата и територията да развиват идеите си, то това ще даде съвсем друга перспектива за всички.

И независимо от това дали те ще изберат да имат политически или управленски роли, да бъдат хора в бизнеса, в земеделието, в журналистиката, в образованието - те ще работят с отговорност, принос и качествен резултат за развитието на България. За тях създаваме Клуба. Не  само политическото лидерство е това, което може да смени процесите в страната. Роля и принос имат всички в общност със споделени принципи и ценности.

Посланието на MOVE.BG е “Създаваме нашето утре заедно”. В този смисъл как вие виждате промяната, която искат младите хора, как си представяте това утре?

Това утре е днес. Какво имам предвид - всъщност глобалната дигитална свързаност и развитието на технологиите стимулират изцяло нови процеси в икономиката и обществото. Традиционните индустриални предприятия, например, е нужно да преосмислят изцяло своите вътрешни процеси и да инвестират в дигитално-базирани системи, за да ги има утре, да продължат да бъдат конкурентни на пазара. Те имат нужда от знанието на тези съвременно мислещи способни, професионално подготвени хора. Новата генерация предприемачи създават компании, които решават по напълно нов начин традиционни задачи. Техни основатели са носителите на културата на утрешния ден, за която говорим.

Пред света има големи предизвикателства, свързани с климатични промени, с бежанска вълна, с достъп до ресурси, със здравеопазване, пандемии и т.н., които са големи проблеми пред човечеството и всъщност дали решенията ще дойдат от България или от Германия няма никакво значение. Решенията на тези значими задачи изискват сътрудничество и мислене отвъд традиционното. Ние искаме умните хора от България да имат самочувствието и територията да дават решения на тези проблеми. Днес това е възможно, защото светът е свързан и отворен, знанието е достъпно, платформите за позициониране на качествени идеи - също. Младите хора, новата генерация - те разбират този свят, те разбират глобалния процес на обмен. Те разбират света като едно поле, където ти намираш своите съюзници според своите интереси. Това са именно тези пулсиращи общности, които, например, на терена на бизнеса събират хора, които развиват еднакъв тип продукти и обменят своето знание, резултат от изследователска дейност. В този Нов свят има много повече солидарност и много повече кауза като лична мотивация, отколкото в света на вчерашния ден, в който имаше противоборство и философията му беше “Аз печеля само когато ти губиш”.

Сега знаем, че ”Аз печеля, когато и ти печелиш, и двамата печелим заедно”.

Тук има поне две равнища, на които можем да говорим за новата генерация, за новото утре. Едното е познаването на инструментите на този утрешен ден - дигитализация, устойчивост, кръговост на икономиката. Другото е манталитетът на  този нов свят, който е на отвореността, споделеността, друг вид солидарност, на обмен. Така че, когато казваме “Създаваме нашето утре заедно “, ние стъпваме на тази философия, която има своя експертен, но, също така, и ценностен аспект. Затова има нужда от свързване на хора с ново мислене, има нужда от един клуб от личности, които да пропият средата ни с това ново мислене.

И ако днес говорим за промяна - тя няма да стане с нова Конституция, нито с нови норми. Тя ще стане с хармонизиране на нагласите, разбирането и мотивацията на много хора за това, че ние трябва да живеем по нов начин в Новия свят, с ново самочувствие, с друг вид свобода и със споделени усилия за това да сменим портрета на България от държава, която по-скоро се приема като изоставаща, като подкрепящ отбор, изваждайки на преден план   ценното, което имаме като капитал. А този капитал е в природата ни и в качествените ни хора. В ценната ни инженерна експертиза, например, която днес в голяма степен е впрегната в ишлеме предприятията, които определят облика на икономиката ни.

Има какво да направим за позиционирането и “професионализацията” ни като държава на геостратегическо ниво. Трябва да осмислим ролята ни в европейския и световния икономически процес - възможна роля на  България е да бъде медиатор за подстъп на Балканите в европейския процес. Мога да продължа с перспективите -  има равнища, на които държавата ни може да се позиционира по нов начин и тя да зареди обратно обществото със самочувствие за това кои сме ние, каква е ролята ни. Това е възможно само с хора, които имат ново мислене и нова експертност.

Мисията на Клуба ни е да събере тази нова градивна общност.

Станете част от лабораторията на бъдещето: включете се в Club by MOVE.BG!

Автор
още по темата

още от Club by MOVE.BG