Визии за Европа

Заключителното събитие от Европейската програма на MOVE.BG „Ти движиш Европа“


От МOVE.BG, публикувана на 27 юни 2016

Конференцията„Визии за Европа“бе заключителното събитие от Европейската програма на MOVE.BG „Ти движиш Европа“,на което потърсихме заедно с български експерти и партньори устойчиви решения и модели за развитието на Европейския съюз и мястото на България в него.
http://www.visionsforeurope.eu/main.html

Последният панел насочи вниманието към начините за изграждане на положителна визия за ЕС и ангажиране на гражданите в демократичния процес. Участниците дискутираха има ли общо разбиране и визия за европейската интеграция и идентичност и ефективни ли са механизмите за гражданско участие. Какви са правата и възможностите на европейските граждани и ефективно ли се упражняват? Ключов акцент бяха европейски избори през май 2014г. и ролята на гражданското участие и защо е важно да се гласува.


Панелисти:
Теодор Стойчев – И.д. Ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България
Ралица Ковачева – Журналист и докторант във Факултета по журналистика
д-р Росен Димов - Изпълнителен директор, European Alternatives
Галина Костадинова – Юрист в службата за правата на гражданите "Вашата Европа" към Европейската Комисия

Модератор:
Елисар Башир – Експерт по европейски въпроси в MOVE.BG

Автор

още от Ти движиш Европа