“Доброто, което правиш днес, утре ще бъде забравено, въпреки това, прави добро.”

Какво е доброволчеството? Кога ли е възникнало и защо светът има нужда от доброволци?


От МOVE.BG, публикувана на 17 ноември 2014

Защо светът има нужда от доброволци?

Какво е доброволчеството? Кога ли е възникнало и защо светът има нужда от доброволци?

Много въпроси, на които ще се опитаме да получим отговори в бъдещата ни дискусия в четвъртък, 20.11 от 19 ч. в Дома на MOVE.BG.

Какво точно представлява доброволчеството? Думата произлиза от латинското „voluntaries”, което означава доброволен, от свободна воля.

Най-просто, смисълът на това е да правим добро безвъзмездно, с една основна идея, а именно да помогнем на другите. Връщайки се назад във времето, като пример за доброто можем да посочим притчата за добрия самарянин. Една история, която много добре описва основната идея на доброволчеството.

Тук се поражда и въпросът дали само когато човек има явна нужда от помощ, ние трябва да му помогнем? Най-важно за групата на доброволците е раздаването и разпространението на доброто. Хората, част от този екип, са готови да помогнат на останалите и приемат да свършат определена работа, която е в полза на обществото и е свързана с някаква добра кауза.

Как да сме полезни на останалите?

Единственото нещо е да отделим малко от времето си и да се опитаме с нашите качества да допринесем за развиването на някаква добра инициатива. Доброволецът е човек, мислещ за другите, забравил егото си и искащ да помогне на останалите със своите способности и идеи.

Основните качества на доброволците

Кои са основните качества на доброволците? На първо място можем да поставим солидарността, както и готовността за помощ. Също така и себеотдаването, подпомагането, съпричастността и отзивчивостта. Желаещите да помогнат никога не се оправдават с думите “нямам време” или “не знам как”. Чудите се какво мотивира тези хора? Отговорът е много лесен. Това е възможността за социални контакти и принадлежност, възможността за личностно и професионално развитие, също така усещането за полезност и значимост и възможността за интересни изживявания.

Най-разпространени области на доброволчество:

От проучване, направено в България от Националния алианс за работа с доброволци, можем да дефинираме следните области на доброволчество: екология, работа с деца и младежи, култура, спорт, работа с възрастни хора, социални кампании и инициативи. Сферите на доброволчество са различни и засягат различни кръгове от хора. Основната идея е в това, че всеки който иска да помага трябва да го прави доброволно и с желание. Разделянето на групи има и за основна цел да представи едни добри и компетентни в тази сфера помощници. Подкрепата от “самаряните” може да е при инициативи, свързани с деца в неравностойно положение, при бедствия и аварии както и в събирането и подпомагането на някаква благотворителна идея. Различни са фокусираните групи. От теб се очакват две неща: да отделиш време и да помагаш в най-точната за теб група. Надяваме се, че си направил правилния избор.

Да си доброволец е призвание

Като за финал можем да кажем, че да си доброволец е призвание. Нещо, с което ти сам се ангажираш да правиш и го правиш с усмивка и желание, не насила. Една жена, станала известна по цял свят с доброто си сърце, казва: “Доброто, което правиш днес, утре ще бъде забравено, въпреки това, прави добро.” - Майка Тереза. Вярата в доброто е безсмъртна, докато има хора, които да вярват в нея.

Включете се с коментари и мнения и гледайте нашата онлайн дискусия на тема "Доброволчеството в нас", четвъртък 20.11 от 19:00 на MOVE.BG-Youtube . Наши гости ще са:

- Тихомира Методиева /Tihich Tihichat/ - член на НАДРБ 'Национална асоциация на доброволците в Република България" и доброволец 'бедствия и аварии' към Столична община.

- Павел Кунчев - съосновател на платформата за доброволчество TimeHeroes.org.

- Вера Кирилова - Национален Алианс за работа с доброволци /НАРД/, мрежови координатор и координатор на няколко проекта, свързани с филантропия сред ученици и здравно образование.

Включете се!

 

Автор на блог - статията: Виктор Дремсизов.

Автор

още от Отправна Точка