Доброволчеството е все по-привлекателно за българите

Социални кампании, помощ при бедствия и развитие на гражданското общество са най-предпочитани, според анкета на МOVE.BG


От МOVE.BG, публикувана на 25 ноември 2014

Доброволчеството - правова база, национален мащаб, социален ефект

Резултати от анкетата

Все по-голям брой хора се включват в доброволчески инициативи в България стана ясно на онлайн дискусия, организирана от МOVE.BG на 20 ноември 2014 г. в Дома на МOVE.BG, която имаше за цел да насочи вниманието към хората, които помагат на добра воля и допринасят за подобряване качеството на общностния живот. Резултатите от тематична Фейсбук анкета, в която се включиха над 240 души, разкриват, че предпочитанията на доброволците в България са в сферите на социалните кампании и инициативи, помощта при бедствия, аварии и спасяване на хора, както и в разработването на политики и развитие на гражданското общество.

Дискусия със:

Участници в дискусията бяха Тихомира Методиева - член на „Национална асоциация на доброволците в Република България” (НАДРБ) и доброволец „Бедствия и аварии” към Столична община, Павел Кунчев - съосновател на платформата за доброволчество TimeHeroes.org, Вера Кирилова - мрежови координатор на Национален алианс за работа с доброволци (НАРД) и координатор на няколко проекта, свързани с филантропията сред ученици и здравното образование, а неин модератор - Иван Бондоков, национален координатор на MOVE.BG и на мрежата от доброволци на организацията. В дискусията се включиха още заместник-министърът на младежта и спорта Калин Каменов и Александра Мирчева - член на УС на Национален младежки форум.

Кое обедини мненията на нашите гости

Дискутиращите се обединиха около мнението, че е все по-необходимо приемането на Закон за доброволчеството, както и установяване на форми за валидиране на познанията и уменията, натрупани от доброволческа дейност от страна на работодатели и образователна система.

Калин Каменов сподели: „От тази дискусия разбирам, че доброволчеството има сериозна база сред младите хора. Убеден съм,  че то ще се развие. Въпрос на време е да бъде приет Закон за доброволчестовото.”

Според Павел Кунчев от TimeHeroes доброволчеството не трябва да замества ролята на държавата, но все пак то изисква институционална подкрепа, за да бъде устойчиво. Тихомира Методиева отбеляза, че има нужда от създаване на местни структури като социални центрове, които да оказват последваща подкрепа на хората, пострадали от бедствия.

Вера Кирилова представи данните от изследване на НАРД, които сочат, че най-активно с доброволчество в България се занимават младежи на възраст 16 - 24, както и граждани на 45+. Симптоматично е, че активните доброволци често полагат труд в две или повече сфери на дейност.

В оживения диалог се включи и онлайн публиката, която поставяше своите въпроси и коментари във Фейсбук страницата на събитието и директно в канала на МOVE.BG в Youtube, където дискусията се излъчваше пряко.

Автор

още от Отправна Точка