Провиждането, което живеем заедно

Ние сме едновременно свидетели и участници в процес на гигантска трансформация


От Саша Безуханова, публикувана на 11 юли 2016

Живеем във Време на фундаментална Промяна

Промяна, която се случва във всеки от нас и чувстваме все по-осезаемо, промяна в света край нас – промяна, която ни плаши и предизвиква, а всъщност – промяна, която ни стимулира да правим нови избори и да овладяваме нови умения – да растем и да се подготвяме за живот в среда, различна от всичко, което познаваме и на което са ни учили.

Причина за тази Промяна е глобалната свързаност, която изцяло подменя аксиомите, градящи света ни. Тя задава нов ред за общуване, учене, правене на бизнес, сдружаване, лично утвърждаване. Тя сменя регламентите, които познаваме и рамките, в които сме свикнали да оперираме.

Ние сме едновременно свидетели и участници в този процес на гигантска трансформация, съпроводена от неизбежен остър сблъсък между институционализираното Старо и проправящото си път неутвърдено Ново. Конфликт, осъществяващ се на всички равнища - в икономическия, политическия и социалния процес, както и в личен екзистенциален план.  Невъзможността ни днес да измерим през познатото ни случващото се край нас провокира едновременното съжителство на диаметрално противоположни оценки за средата – от катастрофически до нереалистично оптимистични.

Светът търси болезнено новия си баланс в комплексен процес на разрушение и градеж

В противопоставяне на утвърдения манталитет на властване през страх и подчинение, на “аз печеля, когато ти губиш“ и формулата на новото време – на свързаност, солидарност и споделяне.

Конкретните измерения на тази Промяна се разпознават на много нива.

Знанието вече е достъпно за всеки.

То се създава със солидарните ни усилия в мрежата и познанието днес е да можем до го достигаме и ползваме.

Успехът в бизнеса днес е в продукти на колективния ни интелект

В платформите, в които допринасяме, печелим от това, че сме заедно с конкурентите ни и имаме свободата като клиенти да избираме и консумираме колкото и каквото ни е необходимо.

Сменя се парадигмата на понятията за конкуренция и потребление.

Представата за конкурента като опонент или враг се подменя от приемането му като съюзник по пътя към успеха, а индивидуалният ни успех е възможен в рамките на общия.  Нова е и ролята ни на клиенти – ние активно участваме в усъвършенстването на продукта, който консумираме през системи за лоялност и доверие, като едновременно информираме другите потребители и избираме на база на информация от тях.

Това е изцяло нова философия на живот – живот на съ-създаване и споделен успех.

Променя се из основи и политическия процес. Нови дигитални инструменти за гражданско участие и публичен контрол предпоставят институционалните решения.  Неформалното лидерство в мрежата, ad-hock сдружаването около каузи променя изцяло характера на политическите практики, издига в значими обществени роли непознати до вчера фигури и сваля правителства. Компрометира се ролята на класическите партии за сметка на мрежите по интереси.

Политическата карта на света се променя заради глобалния обмен.

За пръв път след Втората световна война се поставя под въпрос утвърдения световен ред и социалните медии са ключов канал в този процес. И ако градивното измерение на глобалния процес са наднационални солидарни кампании, адресиращи големите проблеми пред човечеството като последиците от климатичните промени и изхранването на растящото население, то мрежата е и платформата за разпространение на  разрушителни нео-консервативни концепции и канал за пропаганда и манипулация.  Свидетели сме на безпрецедентна битка за сърцата и умовете през агресия, противопоставяне, страх, разделение и обещания на лъжесвобода? и лесни магически решения на нови спасители, мобилизиращи наред с класическите форми за насилие и влияние и инструментариума на кибер силата.

Резултатът е страдащи, объркани, изплашени, бягащи хора, отношението към чиято съдба е най-голямата провокация към осъзнаваната ни солидарност. Това е и най-драстичното проявление на сблъсъка на старата философия на доминиране през подчинение с новия морал на споделян успех и градивност в обща полза.

www.rozalinaburkova.com

 

Трансформиращият се свят променя и социалното измерение на живота ни.

Виртуалната среда се превръща в по-социална от действителната.

Ние търсим своята идентификация в мрежата и правим изборите ни за каузи и авторитети в интегрален процес, в който сме едновременно последователи и създатели.

Липсата на ограничения и граници в пространство, в което практически всичко е възможно и видимо, е теста за ценностната ни и морална рамка. Тя е коректива ни, но и стимула на разбираме и участваме в процеса на развитие на новата среда, да се адаптираме и усъвършенстваме.

Процесът на промяна тече и старите модели отстъпват пред новите формати.

Все повече са осъзнаващите и участващи в утвърждаването на новата формула за баланс в света, базирана на свързаност, солидарност, споделеност.  Все повече хора избират да следват новата философия на живот – живот на съ-създаване и споделен успех.

Тя стимулира нова рамка на човешките ни потребности – да даваме необвързано с това какво директно получаваме, да споделяме и служим на обща идея, да творим заедно в името на общия ни просперитет.

Това е изцяло нов импулс на колективния ни интелект и ново измерение на личностното и общностно израстване.

Не всички все още осъзнават докрай този процес на промяна и изплашени от неизвестността търсят пристан в познатите формати.

Пробудата обаче се случва. Вече има много носители на културата на новото време и агенти на промяната. Утвърждаването й е неизбежно, защото тя е автентична.

MOVE.BG е платформа на тази култура

Място за среща на създаващите хора, инкубатор за идеите, които трасират пътя на новия дух и култура, пътя на осъзнаваното като споделено щастие.  В MOVE.BG осигуряваме среда за дебат по значими за развитието на България теми и формулираме в съгласие решения за устойчиво развитие, осигуряваме мост между пробудените – хора и организации, показваме правещите добро и работим за разпространяване на тази култура на намиране на щастието през съзидание и споделяне. Тук Промяната е дневния ред, а пробудените за нея са героите и апостолите й - в мрежата и в живота.

Отвъд познатото, извън привичното ни ние се учим от опита на всеки нов наш ден, осмисляйки посоката и размерите на Промяната в живота ни и сме щастливи свидетели и съзидатели на един нов свят – край нас и в самите нас.

Илюстрации от Розалина Буркова

MOVE.BG

Автор

още от Актуално