Саша Безуханова: 10 години създаваме заедно нашето утре

Публикуваме въвеждащите думи на Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, към специалната книга за въздействието на MOVE.BG.


От Саша Безуханова, публикувана на 11 юли 2023

MOVE.BG (България МОЖЕ) се роди с енергията на масовите протести през 2013 година. Формално те бяха вълна на манифестирано несъгласие с порочните практики на управлението. За мен обаче този нережисиран протест беше колективното пробуждане на българите за смяна на модела на развитие на държавата. Реших да създам организация, която да среща събудените за промяна и да утвърждава тенденциите и практиките за градивен живот в предефиниращия се свят – свят с изцяло нови икономически модели заради глобалната дигитална свързаност, с все по-осъзнавана нужда от възстановяване на загубения баланс човек-природа, с мощен импулс на творчеството и науката. 

Този нов свят настъпва с нова философия за живот, базирана на споделяне и сътрудничество, която заменя тази на противоборството. Това е време на Нов Ренесанс и от основаването ни в MOVE.BG системно работим за утвърждаване на идеите му в България – в бизнеса, в обществения процес, в изкуството. 

Ако преди десет години измеренията на този процес на промяна бяха може би трудно разпознаваеми, днес ги виждаме манифестирани във всеки аспект на живота. Бизнес платформите и производствените клъстери заменят затворените корпорации в бизнеса. Знанието е достъпно за всеки в мрежата. Науката е все по-отворен, споделен процес на екипи в различни точки на света. Колаборации в изкуството раждат изцяло нови творчески линии. Безпрецедентно за житейската ни опитност, хора с различен произход, обществени роли и експертиза се обединяват за намиране на устойчиви решения на големите предизвикателства пред света, свързани с климатичната криза, пандемията, изхранването на нарастващото население и преодоляване на дигиталната пропаст. 

Свидетели сме и на болезнените ефекти на отказ на институционализираните модели от миналото и техните носители да отстъпят територия на настъпващата нова епоха. Разделяне на обществото чрез дезинформация и всяване на страхове, опити за компрометиране на демократичните ценности и подмяна с авторитарни управленски практики, война – това е част от инструментариума за печелене на историческо време. Тъкмо затова е изключително важно да се обедини и катализира енергията за градивна промяна, да се подкрепят хората, които живеят с тази философия, да се отвори пътят на утвърждаващия се нов свят. 

Именно за разширяване на перспективите пред България и българите в този нов свят работихме през годините в MOVE.BG. Дълъг е разказът за будителските и първопроходни инициативите на организацията ни. Това, което ги обединява, е, че всички те са новаторски за света практики и обединяват хора около каузи – в подкрепа на иновативния бизнес и култура, за съхраняване на природните ресурси, за градивен диалог между различните, с кросдисциплинарни решения на значими проблеми за обществото ни и за живот в среда, срещаща виртуалния и реалния свят. 

Ще продължаваме да бъдем конструктивен контрапункт на концепциите от миналото и да създаваме добрите прецеденти в обществото ни – такива, които откриват трансформационни перспективи през държавата ни в бъдеще. Ще развиваме мрежата на добротворците, за да заразяват нови. Ще търсим решения с колективния интелект.

Разгледайте книгата за въздействието на MOVE.BG - "10 години MOVE.BG: Създаваме заедно нашето утре" тук.

Автор