Конференция "Устойчивото развитие като водещ принцип през 21-ви век"

Устойчивото развитие в неговите регионални, европейски и международни перспективи.


От МOVE.BG, публикувана на 4 ноември 2015

Във времето между приемането на Програмата за устойчиво развитие до 2030г. в Ню Йорк през септември и предстоящата Конференция на ООН за климатичните промени (COP 21) в Париж, събираме посланици, международни и български експерти по проблемите на устойчивото развитие, зелената икономика и климатичните промени.

MOVE.BG (България Може) и Великото херцогство на Люксембург са инициатор и домакин на конференцията с тема „Устойчивото развитие като водещ принцип през 21-ви век“. Събитието се провежда в рамките на Люксембургското председателство на Съвета на Европейския съюз и има за цел да адресира широкататема за устойчивото развитие от гледна точка на неговите регионални, европейски и международни перспективи.

Ще обсъдим стратегията на Европейския съюз за постигане на устойчиво развитие в глобален мащаб и ще проследим напредъка и постиженията в тази посока по време на Председателството. Важна цел на конференцията е да повиши информираността относно съществените аспекти и тенденции по темата, както и да изведе на преден план начините за постигане на съгласуваност на политиките с оглед постигане на устойчиво развитие на национално и европейско ниво. На събитието ще бъдат дискутиранивъзможностите и потенциалът на България за най-голям принос при насърчаване на политиките за устойчиво развитие и създаване на стимули за такива инициативи. Aкцент от дискусията ще бъдат ролята и устойчивото включване на гражданското общество и бизнеса.

Международни и български експерти ще дискутират въпроси, свързани с изменението на климата и зелената икономика, инструментите и механизмите за финансова подкрепа на проекти и инициативи за устойчиво развитие на национално и европейско ниво, а също обществените и бизнес перспективи в този контекст.

Участници:

Н. Пр. Жан Фалц, Посланик на Великото Херцогство на Люксембург в България

Томислав Дончев, Заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика

Огнян Златев, Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България

Саша Безуханова, Основател на MOVE.BG и Почетен консул на Великото Херцогство на Люксембург в България

Н. Пр. Ксавие Лапер дьо Кабан, Посланик на Франция в България

Н. Пр. Марк Бишлер, Посланик с неограничени пълномощия по въпросите на климатичните изменения към Министерство на външните работи, Люксембург

Ирене Луциус, Регионален консервационен директор за Дунавско-Карпатската програма на Световния фонд за дивата природа (WWF)

Малина Крумова, Директор Дирекция “Системи за управление на средствата от ЕС", Администрация на Министерския съвет

Теодор Бобoчиков,  Експерт с бизнес и мениджмънт опит в местни и международни енергийни компании

Модератор: Апостол Дянков, Експерт по устойчиво развитие и модератор  по темата в MOVE.BG

Автор

още от Ти движиш Европа