Устойчиво развитие

Колко кафета изпи днес?

Проектът Coffee-by-Coffee ни гостува с динамичен pop-up магазин

18 юни 2018, МOVE.BG

Що е то социална иновация?

Или как да разпознаваме идеите и решенията, създаващи социална стойност

14 юни 2018, МOVE.BG

Една пещ за изгаряне на отпадъци по-малко

Или как цял регион надминава дори френските стандарти в управлението на отпадъците


Предизвикателства с отворен край

Първи стъпки в намирането на технологични решения за социални предизвикателства

14 май 2018, МOVE.BG

Вятър работа

WIND2WIN предизвикват себе си, но и нас да мислим в цялост и перспектива

29 април 2018, Надежда Московска

Social Debugging: Digital technology in NGOs

Или как всеки с технологичен и бизнес профил може да допринесе за дигитализацията на неправителствения сектор

26 април 2018, МOVE.BG

Защитените зони и имат ли те почва у нас

Поглед към природозащитните инициативи в исторически план

23 април 2018, Ангел Златков

Не става дума само за жените, а за лидерството в дигиталния свят

Около какво се обединиха участниците в международната конференция SHEleader@digital

18 април 2018, МOVE.BG

На ръба на водата: климатът и равенството между половете

22 март 2018, МOVE.BG

Водата се учи от жаждата

Химическата формула е добре известна, но знаем ли достатъчно за водата?

21 март 2018, МOVE.BG