Важно е Европа да преодолее вътрешните си различия

Интервю с Малина Крумова


От МOVE.BG, публикувана на 11 ноември 2015

Малина Крумова завършва Европейска магистърска програма по Демокрация и човешки права в Югоизточна Европа. Има дългогодишен опит в управлението на проекти и програми. От 2007 г. работи в Министерството на околната среда и водите, където в периода 2009-2013 г. е ръководител на управляващия орган на оперативна програма „Околна среда“. В служебното правителство на Н.Пр. Марин Райков е заместник-министър на околната среда отговарящ за международните и европейските въпроси. В служебното правителство на Георги Близнашки е съветник на заместник министър-председателя по управление на европейските средства, а от ноември 2014 е директор на Дирекция „Системи за управление на средствата от ЕС“ в Администрацията на Министерски съвет.

Къде е мястото и каква би била ролята на обикновения гражданин в Целите на ООН за устойчиво развитие?

Целите на ООН са всеобхватни и задачата им е да надградят постигнатото по Целите за Хилядолетието. Според мен ясно може да бъде откроено разбирането, че устойчивото развитие на планетата започва от отделния човек. От неговото гражданско участие, от неговото лично благосъстояние. Никой и нищо не трябва да му пречи да се развива и да бъде щастлив. Прозира именно такъв подход, който извежда на ново ниво индивидуалните човешки права, като основа за постигането на общо благоденствие. Вижда се също и качествено ново разбиране за това какво е благосъстояние – и икономическо, и индивидуално. Водещо е не материалното притежание и умножаване на материалните блага, а щастието и развитието, но такива които не се намесват в правото на другите да бъдат щастливи и да се развиват.

Организираме конференцията си за устойчиво развитие непосредствено преди срещата по въпросите за изменение на климата в Париж. Каква е ролята на Европейския съюз за решенията на този форум?

Иска ми се да съм оптимист, но по-скоро съм реалист. Преговорите са трудни и в тях Европейският съюз има водеща роля. Важното е Европа да преодолее вътрешните си различия и да покаже единно лице. Фактът, че тази година COP е в Париж, е много обнадеждаващ. Надявам се, като е домакин, Европа да покаже воля и сила да води целия свят, така че в споразумението да залегнат едновременно изпълними и амбициозни цели.

Какви са потенциалните мерки, които България трябва да вземе с приоритет?

България има уникални природни дадености. Въпреки демографската криза тук все още има добри специалисти в различни сфери. Потенциалът обаче не може да се развие без политика и целенасочени действия на държавата за устойчив „зелен“ растеж. Без насърчаване на усилията на частния сектор в тази посока.

Значими са възможностите за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници, за увеличаване на ресурсната ефективност. Ако си го поставим за цел и насочим усилия в тази посока, смятам, че можем да бъдем водещи в изграждането на кръгова икономика. Това не само би било в пълна хармония със спестовността на българина, но може да ускори икономическия растеж.

Коя е вашата лична устойчива визия или мечта, за която сте готови да работите активно?

Иска ми се да живея в свят, в който всеки човек има условия и възможност да развие пълния си потенциал и да бъде щастлив. Не е ли това отколешна човешка мечта? И е чудно защо е толкова трудно да го постигнем.

MOVE.BG

Автор
още по темата

още от Ти движиш Европа