Международният ден на момичето тази година е посветен на образование и квалификация


От МOVE.BG, публикувана на 11 октомври 2018

Международеният ден на момичето се отбелязва на 11 октомври от 2012 година насам. Целта е да се привлече внимание към нуждите на момичетата и да се потърсят отговори на предизвикателствата, пред които са изправени. Насърчава овластяването на защитата на основните права на младите жени.

Цяло поколение момичета се готвят да влязат в свят на работа, трансформиран от иновации и автоматизация. Иначе казано, търсят се все по-образовани и квалифицирани работници. Днес четвърт от младите хора – повечето от тях жени – в момента не са нито наети, нито образовани.

Повече от 90% от младежите, живеещи в развиващите се страни, ще работят в неформалния сектор. Става дума за среда без защита и регулации, в която ниско или никакво заплащане, злоупотреба и експлоатация са твърде често срещани. Най-необлагодетелстваните момичета – включително тези в селските райони и тези с увреждания – имат дори по-малко достъп до достойни условия на труд.

От един милиард младежи, които които ще се влеят в пазара на труда през следващото десетилетие, 600 милиона са подрастващи момичета. Под темата "With Her: A Skilled GirlForce", Международният ден на момичето ще отбележи началото на едногодишни усилия за обединяване на партньорите и различните заинтересовани страни. Това е призив международната общност да преосмисли обучението на тези млади хора и да очертае нови пътища, улесняващи прехода им към света на труда. Голямата цел е вниманието и инвестициите да бъдат насочени към най-неотложните нужди на момичетата и към придобиването на умения, необходими за квалифицирана работа.

Десет процента от момичетата в началнообразователна възраст всъщност не са в училище. Още по-голям дял не са в състояние да преминат към етапа на средното образование и се нуждаят от подкрепа за развиване на основни умения в четенето и математиката.

Уменията, приложими във всички сфери, като самоувереност, разрешаване на проблеми, работа в екип и критично мислене са от решаващо значение за успеха в бързо променящия се свят. Училищата обаче рядко се съсредоточават върху тях, включително в т.нар. STEM дисциплини. Голям брой момичета нямат достъп до наставниците, кариерното ориентиране или обучение, от което се нуждаят за да преминат успешно от училището към работата. Онези пък, които са избрали пътя на предприемачи, нямат равен достъп до финансиране или бизнес умения.

Пълноценното участие на младите жени в бъдещата работна сила изисква преодоляване на половите стереотипи между професиите и справянето с многобройните системни бариери пред достойния труд.

Това са каузи, зад които застава и Българският център на жените в технологиите. Всеки момент се очаква да започне кандидатстването за следващото издание на конкурса за момичета-предприемачи Enterpregirl. За повече и най-актуална информация следете Фейсбук страницата на BCWT.

Автор
още по темата

още от Актуално