МOVE.BG конференция „Визии за Европа“: имаме ли обща визия за Европа?

Възможните посоки на европейския път и нашето еврочленство


От МOVE.BG, публикувана на 7 май 2014

Конференцията „Визии за Европа“ бе заключителното събитие от Европейската програма на МOVE.BG „Ти движиш Европа“,на което потърсихме заедно с български експерти и партньори устойчиви решения и модели за развитието на Европейския съюз и мястото на България в него.

На събитието бяха дискутирани важни за интеграционния процес въпроси, чиито отговори представиха различните възприятия и визии за Европейския съюз, както и очертаха възможните посоки на европейския път и нашето еврочленство.

През българския прочит бяха обсъдени социално-икономическите и геополитическите предизвикателства пред Европа, ролята на демокрацията и гражданското участие, акцентирайки върху необходимостта от по-активна позиция на страната ни в преодоляването им. 

 

Нашето еврочленство - Какви са най-важните изводи и послания?

България е направила рационален и стратегически избор с членството си в Европейския съюз и мястото й не подлежи на предоговаряне. За да бъде разбрана и осмислена Европа обаче, трябва да има активен и качествен публичен дебат по значимите общоевропейски теми и тяхното българско измерение. От друга страна, важна е връзката между лидерство-визия-легитимност, т.е. лидерите на визии в ЕС да ги налагат по начин, по който ще се приема от европейските граждани. Новият европейски консенсус трябва да бъде договорен, а не произведен институционално, и чрез активен диалог да се върви към изграждането на истинска европейска идентичност. Гражданите обаче, трябва проактивно да се информират, а институциите да говорят на по-достъпен език, за да има ефективна двустранна комуникация. (Видео)

По време на конференцията бяха обсъдени икономическите предизвикателства, задълбочаването на икономическите различия между страните-членки, рисковете пред регионалното и глобално влияние на ЕС, проблемите на енергийната политика и общата отбранителна политика. В социално-икономически аспект може да се каже, че Европа е най-големият и най-богат пазар в света, продължава да е водеща във високотехнологичните продукти и да има доста диверсифицирана икономика. Европейският съюз работи, но не снема отговорността от всяка държава-членка и именно затова няма гаранция, че ще станем по-богати, но пък имаме този шанс.  България може да достигне средноевропейското равнище, когато институциите ни заработят по-близко до европейските и когато иновациите ни настигнат европейските. (Видео)

В геополитически аспект основният въпрос, който продължава да бъде ключов за бъдещото развитие на ЕС, е възможна ли е обща външна политика и как да бъде постигната тя в контекста на новите предизвикателства. (Видео)

Участниците в конференцията дискутираха и ролята на гражданското общество в демократичния процес, както и тази на медиите в диалога с институциите и изграждането на образа на ЕС. (Видео)

На конференцията беше представен и годишният доклад по проекта „Индекс на настигането“,откъдето стана ясно, че за трета поредна година България е предпоследна по „настигане” нивото на развитие на западните страни-членки на ЕС. Индексът дава възможност да се види прогреса (или регреса) на една страна спрямо общо 35 европейски страни в четири базови категории: „Икономика“, „Демокрация“, „Качество на живот“ и „Управление“.

Конференцията бе организирана в партньорство с Институт „Отворено общество“, Информационното бюро на Европейския парламент в България и www.euinside.eu.

Продължението

Европейската тема трябва да бъде актуална и все по-широко обсъждана и след европейските избори, защото Европа е част от нашето ежедневие. Затова MOVE.BG ще работи по нея и в бъдещите ни инициативи.

Медиите за събитието

MOVE.BG организира конференцията "Визии за Европа" - заключително събитие от програмата "Ти движиш Европа"/ Дарик

Как българите виждат Европа – разговор със Саша Безуханова / БНТ

Българите може никога да не достигнат благата на ЕС, ако моделът се запази, според експерти/ Дневник

Време е да стигнем европейците / Webcafe

Автор

още от Ти движиш Европа