Европейска програма на МOVE.BG „Ти движиш Европа“

Поставяме на дневен ред предизвикателствата пред ЕС, като акцентираме върху мястото на България и ролята на гражданите в този процес


От МOVE.BG, публикувана на 6 май 2014

Защо темата за Европа?

Европейската програма на MOVE.BG „Ти движиш Европа“ постави на дневен ред нерешените европейски въпроси и предизвикателствата пред Европейския съюз, като акцентира върху мястото на България и ролята на гражданите в европейския процес.

В MOVE.BG вярваме, че е важно да бъде стимулиран общественият дебат за развитието на Европа и механизмите за гражданско участие. Това ни мотивира да посветим месеците преди европейските избори и формирането на нова­та Европейска комисия на темата за Европа, погледната през българската перспектива и възможности.

Инициативите в рамките на програмата имаха за цел да допринесат за надграждането на продължаващата дискусия в Европа какви осъществими реформи да бъдат въведени, така че Европейският съюз да се справя по-ефективно с проблемите, пред които сме изправени, отчитайки спецификите на национално и обществено ниво. Водени от убеждението, че като български и европейски граждани Европейският съюз е и наша отговорност,  смятаме, че трябва да бъдем активни участници в извеждането и формулирането на препоръки и послания за бъдещето на Европа. Затова и усилията в рамките на нашата програма бяха насочени към повишаване на информираността и гражданската ангажираност по важните европейски въпроси, както и включването на български ескперти в изработването на визия за развитието на Европейския съюз.

Какво се случи?

През месеците преди изборите за Европейски парламент през 2014г. организирахме серия от дискусии и дебати в Дома на MOVE.BG с възможност за онлайн включване и обсъждане. Основните въпроси, на които потърсихме отговори, са какво дава Европа на демократичния процес, какви са аргументите и вижданията за повече или по-малко европейска интеграция, какво ни дава и какво ни струва Европа. Потърсихме и младежкия поглед върху възможностите и инициативите, които Европа и България предлагат на младите и пътуващи европейски граждани.

Онлайн кампания.

Като част от Европейската програма, MOVE.BG проведе и онлайн кампанията „Ти движиш Европа“, която имаше за цел да мотивира и провокира българските граждани да изпращат избрани от тях снимки и придружаващ кратък текст, с които да илюстрират приноса на България и българите към Европа. В хода на кампанията бяха показани повече от 50 идеи за приноса на страната ни към Европейския съюз, които бяха представени на изложба в деня на Европа в дома на MOVE.BG.

Провеждане на конференция.

Серията от инициативи формално завърши с провеждането на конференция „Визии за Европа“ на 16 май 2014г. с участието на български експерти и партньори, в рамките на която обсъдихме през българския прочит предизвикателствата и възможните решения за бъдещето на Европа и мястото на България. Стратегически медиен партньор на събитието бе euinside.eu, която се осъществи с подкрепата на Институт "Отворено общество" и Представителството на Европейския парламент в България"

Издаване на публикация.

В продължение на нашите усилия да бъдем активни участници в Европейския процес, издадохме и първата публикация на MOVE.BG на европейска тематика "Визии за Европа: европейските приоритети през българския прочит", която представихме през декември на тематично събитие. Целта на първото ни издание от подобен характер е да представи българския прочит на заложените в амбициозната програма на Юнкер приоритети за бъдещето на Европейския съюз, интерпретирани в контекста на най-големите предизвикателства в геополитически и социално-икономически план, с акцент върху ролята на демокрацията и гражданското участие за вземането на важни решения и постигането на устойчиви резултати. Тринадесет български експерти чертаят бъдещето на ЕС, като споделят визията си за някои от аспектите и политиките, в които ЕС може да изиграе съществена роля, с което допринасят за формулирането на конкретни послания в процеса на намиране на нов общ прочит на европейския път на развитие.

Организиране на дискусия.

Една година след избора на членове на новия Европейски парламент и половин година от работата на „Комисията Юнкер” бяхме един от организаторите на дискусията „Европейският дневен ред: преглед 1.0 на предизвикателствата и приоритетите пред ЕС" съвместно с Европейския институт и Информационния център „Европа Директно”. Заедно с български експерти направихме своеобразна „ревизия“ на постиженията по ключови приоритети от Програмата за работни места, растеж, справедливост и демократична промяна на председателя на ЕК, като изведохме основните акценти в постигнатото до момента от страна на институциите и поставихме фокус върху следващите стъпки в преодоляването на основните предизвикателства пред икономическия „рестарт” в Европа, външната политика и политика за сигурност. 

Всички събития на MOVE.BG от Европейската програма „Ти движиш Европа“ може да видите тук:

В MOVE.BG вярваме, че европейският път е единственият възможен път за България, затова ще продължаваме да работим по темата за Европа и в бъдещите ни инициативи, в които се надяваме да продължавате да бъдете активни участници.

Автор

още от Ти движиш Европа