Опорни точки

България не е въпрос на избор, а споделена кауза


От Саша Безуханова, публикувана на 11 юли 2014

 

"Перспективното бъдеще на България е наша обща задача и днес тя изглежда по-лесно решима с обединения интелект и принос на всеки от нас в служба на тази кауза."

Повратна точка

Изминалата година затвърди убедеността ни, че България не е въпрос на избор, а споделена кауза. Лятото на 2013 година бе повратна точка в новата история на страната ни. То беляза началото на едновременно разделение и обединение, отчаяние и надежда. Вдъхновени от събуденото желание за промяна, решихме да застанем на страната на обединението като създадохме MOVE.BG.

Винаги сме вярвали, че България може да е място, в което всеки един от нас е свободен, отговорен и активно участва в демократичния процес. Последната година осветли за мнозина факта, че само със силата на общата ни енергия и със съгласие помежду ни можем да го постигнем.

Пресечна точка

Вече дванадесет месеца, обединяваме експерти и активни граждани и чрез диалог и открит дебат намираме консенсусните решения за развитието на България. Независимо от различията ни, ценностите, които споделяме и общият ни стремеж към по-добро бъдеще, са нашата пресечна точка.

По-добро бъдеще и по-добра държава са тези, в които върховенството на закона е гаранция за спазване на основните права на гражданите и за справедливост в обществото. Водени от стремежа си към справедливост, проведохме програмата „България: въпрос на избор”, в която отстоявахме нуждата от по-добра изборна система за нас, българите.

Подкрепа на медиите

Водени от желанието си за свобода и информиран избор и съзнавайки ключовата роля на медиите за демокрацията, MOVE.BG подкрепи „Европейската гражданска инициатива за медиен плурализъм“ като възможност гражданите да участваме пряко в промяната на европейското законодателство за подобряване на медийната среда.

България трябва да започне да се развива

Водени от стремежа си към прозрачност и убедеността ни, че България трябва да спре да оцелява и да започне да се развива, започнахме открития диалог в търсене на дългосрочна икономическа стратегия, която да възвърне основните двигатели на растежа, да направи страната ни отново по-привлекателна за инвестиции и да увеличи конкурентоспособността на икономиката чрез стимулиране на износния потенциал на България.

Положителния образ на България в Европейския съюз

Водени от вярата си в европейския път на развитие на страната ни, MоveBG проведе програма „Ти движиш Европа”, с цел да обърнем перспективата към положителния образ на България в EC и да осмислим активната роля, която трябва да играем на европейската сцена.

Водени от чувство на отговорност към следващите поколения и от желание за създаване на среда, в която талантът на всяко дете е гаранция за неговото щастие, образователната програма на MOVE.BG се фокусира върху насърчаване на добрите практики като средство за справяне с негативните тенденции и слабости в системата на българското училище.

Водени от убедеността, че само с общо действие ще постигнем истинска промяна, продължаваме напред. А любовта е това, което ни обединява - любовта към делото, което започнахме заедно; обичта към България.

Перспективата пред нас

Година по-късно, поглеждайки назад, осъзнаваме дълбочината на проблемите в боледуващото ни общество, трудността при раздялата с илюзиите и болезнения оздравителен катарзис, който стартира преди година и ни промени за добро. Поглеждайки напред, виждаме пътя, по който вървим заедно като общност – път на открития диалог, обединените ни усилия и почтеността. Отправна точка са споделените ни ценности, които ще ни водят по него.

11 юли 2014г.

Автор

още от Отправна Точка