Повече от 50 решения за реформиране на изборния процес

Над 50 решения за подобряване на изборните правила събрахме в инициативата „Изборите. Посока бъдеще“


От МOVE.BG, публикувана на 17 март 2015

 

Над 50 решения на най-големите проблеми пред избирателната система в България бяха формулирани и анализирани във втория етап от инициативата на MOVE.BG „Изборите. Посока бъдеще“.

Екип от 20 доброволци от страната и чужбина се включиха в изследователската работа и формулирането на възможните решения, под ръководството на менторите доц. Димитър Димитров - преподавател по Политическо поведение, избори и избирателни системи в СУ „Св. Кл. Охридски“, и Даниел Стефанов – политолог и специалист по избирателни системи.

Освен широко дискутираните в последните години предложения за електронен и задължителен вот, възможностите са мажоритарно/преференциално гласуване, бяха събрани и по-нестандартни като: сключването на договор на народните представители с избирателите, регулиране на тарифите на медиите, премахване на двойното гражданство, гласуване с пълномощие и други.

Състоянието на избирателната система в България, основните ѝ проблеми и всички възможни решения за тях ще бъдат обобщени по достъпен и обективен начин и издадени под формата на „Наръчник за изборна реформа“ в края на април 2015 г. В публикацията ще бъдат взети предвид и предложенията на участниците в анкетата на сайта на MOVE.BG “Кое е най-важното решение за промяна на изборната система на България?”, активна до 31 март, в която до този момент се включиха над 500 души.

Инициативата е естествено продължение на стартиралата още през януари 2014 г. серия от дискусии, посветени на профила на българския избирател, предимствата и недостатъците на т. нар. преференциално гласуване, както и на рисковете пред въвеждането на електронно и на задължително гласуване.

Снимка: devops.com

Автор

още от Изборите: Посока Бъдеще