Изборни правила

Евродепутати без граници

19 февруари 2018, Цвета Дряновска

Където блокчейнът срещна електронното гласуване

Българин разработи софтуер за неуязвимо на хакерски атаки е-гласоподаване върху Еthereum платформа

29 август 2017, Alexandra Kozbunarova

Как да направим по-информиран избор на националния референдум

Какви са позитивите и негативите от потенциално въвеждане на въпросите от референдума?

26 октомври 2016, МOVE.BG

MOVE.BG дискусия: „Кой е българският избирател и как гласува той?"

23 юни 2016, МOVE.BG

MOVE.BG: Робърт Кримър - "Какво представлява електронното гласуване и сигурно ли е то?"

23 юни 2016, МOVE.BG

MOVE.BG дебат: „Електронно гласуване -- за и против"

23 юни 2016, МOVE.BG

MOVE.BG: Изборен процес

Изводи

23 юни 2016, Danya Fuchedzhieva

Как се контролират изборите в България?

Ваня Нушева отговаря

23 юни 2016, МOVE.BG

Наръчник за изборна реформа

Граждани правят изборна реформа

20 юни 2016, МOVE.BG

Кой е най-големият проблем на изборите в България (резултати от анкета)

Анкета

25 май 2016, МOVE.BG