Европейската комисия избра Саша Безуханова за член на Борда на Европейския институт за иновации и технологии

Изборът е признание за приноса на Саша Безуханова и МOVE.BG към дигиталната трансформация и социалните иновации в България и Европа


От МOVE.BG, публикувана на 12 ноември 2018

София, 12 ноември 2018 г. – Европейската комисия избра Саша Безуханова – основател и председател на платформата MOVE.BG, за член на Борда на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ). Заедно с г-жа Безуханова в Борда на ЕИТ влизат Барбара Новаковска – управляващ директор на Полската асоциация за дялово финансиране и рисков капитал, и Лаима Кауспадиене – експерт по предприемачество, технологичен трансфер и иновационни екосистеми в Литва.

Тибор Наврачич, еврокомисар по образованието, културата, младежта и спорта, отговарящ за EIT, заяви: "Жените играят ключова роля в стимулирането на иновациите и предприемачеството в Европа. Много съм горд, че днес правим голяма крачка напред, за да популяризираме техния талант, творчество и опит: повече от две трети от членовете на управителния съвет на EIT сега са #WomenLeaders – крайъгълен камък за EIT. "

Бордът на ЕИТ е управляващият орган, който определя стратегическите направления на организацията, както и ръководи дейността  по подбора, определянето и оценката на Общностите за иновации (Knowledge and Innovation Communities).

„Участието ми в борда на EIT e привилегия и голяма отговорност. Убедена съм, че опитът в подкрепа на развитието на дигиталната еко-система в България и Европа, стимулиране на женското предприемачество и лидерство и новаторския подход за социално-икономическа промяна на MOVE.BG като платформа за диалог и обединение на личности и организации с иновативни практики, ще допринесе за утвърждаване на стратегическите направления на EIT като двигател на иновативна Европа.“, каза по повод избирането си Саша Безуханова.

Европейският институт за иновации и технологии е независим орган на ЕС и управлява бюджет от 2,7 милиарда евро за финансиране на иновационни проекти. Общността на ЕИТ обединява над 1000 организации – близо 600 компании включително МСП, около 200 университета, над 150 научно-изследователски центъра и повече от 80 града, региони и НПО. EИТ играе жизненоважна роля в подкрепата на целите на ЕС за създаване на устойчив икономически растеж и работни места, като дава възможност на предприемачите и създателите на иновации да превърнат най-добрите си идеи в продукти и услуги за Европа.

 За MOVE.BG

MOVE.BG е инкубатор за идеи и платформа на създаващите хора. Организацията търси иновативни решения за обществена промяна, работи за устойчиво развитие и утвърждаване на култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени ценности. От създаването си през 2013 г. MOVE.BG партнира с над 50 български и международни организации и работи с над 2 хил. доброволци. MOVE.BG е инициатор на EDIT -  програма за подкрепа на икономическото развитие чрез дигитални иновации и знание. Повече информация на: www.move.bg

тагове
Автор

още от Актуално