МOVE.BG европейска конференция

Официално представяне на публикацията „Визии за Европа: европейските приоритети през българския прочит“


От МOVE.BG, публикувана на 28 ноември 2014

Представяне на първата публикация на европейска тематика на MOVE.BG „Визии за Европа: европейските приоритети през българския прочит“, последвано от широка панелна дискусия по темата.

Следващите пет години са ключови за бъдещето на Европейския съюз и за мястото му както в глобалната политика, така и на регионалната сцена. Те са важни и за перспективите за развитие и ролята на България в определянето на европейския дневен ред. Европейският проект днес е изправен пред сериозни социални, икономически и геополитически предизвикателства, а повишаването на доверието на гражданите в европейските институции и участието им във формулирането на решения и препоръки са пряко свързани със състоянието на демокрацията и укрепването на легитимността на ЕС. Съюзът се намира в период на преосмисляне на модела си, за което са необходими нов общ прочит, нова дългосрочна визия и далновидно лидерство.

26

Саша Безуханова, инициатор и основател на MOVE.BG

“България все още търси най-добрата формула за своето пълноценно участие в европейския проект. Изборът на поляка Доналд Туск за председател на Европейския съвет и назначението на българския комисар Кристалина Георгиева за заместник-председател на Европейската комисия са ясен знак, че Европа разпознава и разчита на експертизатаи приноса на новите държави-членкиза развитието наСъюза. През следващите 5 години България има реална възможност активно да повлияена политическите и управленчески процеси в ЕС. Така Саша Безуханова, основател на гражданската платформа за дебат и общо действие MOVE.BG (България може), представи публикацията „Визии за Европа: европейските приоритети през българския прочит“. В нея MOVE.BG събира експертизата на 13 български политолози, икономисти, специалисти по право и енергийна сигурност, за да очертаят бъдещето на европейския проект.

Видео от събитието може да видите тук:

Представянето се състоя на 4 декември 2014 г. в Дома на Европа и беше последвано от широка панелна дискусия, в която, наред с някои от авторите, участие взеха доц. д-р Юлия Захариева, преподавател в катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Кл. Охридски“, Огнян Минчев, директор на Института за регионални и международни изследвания и председател на УС на „Прозрачност без граници“, и Аглика Събева-Цветанова, съветник „Икономическо управление и европейски семестър“ в Представителството на ЕК в България.

Огнян Минчев - директор на Института за регионални и международни изследвания и председател на УС на „Прозрачност без граници“

Огнян Минчев беше категоричен, че визията на България за Европа започва с визията за самите нас. „В българската политика основните проблеми не са свързани с това как да удовлетворим националния ни интерес,” каза той, „а с определянето на това какъв е нашият национален интерес.Докато нямаме минимален консенсус за визиите си за България, ще имаме проблеми и с това какво е Европа за нас.”

Доц. д-р Юлия Захариева - преподавател в катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Кл. Охридски“

Юлия Захариева отбеляза, че едно от големите постижения на Европейския съюз е процесът на демократизация, който се проявява във формулата "Европа за гражданите", но светлите идеи на създателите на грандиозния европейски проект са се изродили в утежнени бюрократични процедури. В този контекст политологът Владимир Шопов подчерта, че неслучайно тече процес на предоговаряне на легитимността на ЕС, като за първи път това се случва не между самите елити, а между елитите и европейските граждани.

Кирил Петков, съосновател на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност и съосновател на MOVE.BG, обърна внимание, че ценността на публикацията е в нейния холистичен прочит, който осмисля връзката между социално-икономическия, геополитическия и демократичния аспект на развитие на ЕС и на България. За да подобри своята конкурентоспособност, всяка страна-членка трябва да направи анализ на своя потенциал и възможни партньори в европейското семейство - нещо, върху което се фокусира икономическата програма на MOVE.BG.

Според д-р Христо Христев, преподавател по право на ЕС в СУ и съосновател на MOVE.BG, областта на външната политика и сигурността са сред болезнените примери, че съществуващата рамка е неефективна и се характеризира с редица слабости. Решението, според него, е консолидиране на общи външна политика и политика по сигурността и федерализация.

 Аглика Събева-Цветанова - съветник „Икономическо управление и европейски семестър“ в Представителството на ЕК в България.

Оживен дебат предизвика представянето на икономическата част от програмата на комисията "Юнкер" от страна на Аглика Събева-Цветанова. Тя представи есенната прогноза на ЕС за България, която дава песимистичен ръст от едва 0.6% на годишна база за 2015 година и 1% за 2016. Цветанова припомни основните проблеми пред България за усвояването на европейските фондове, а именно недостатъчният административен капацитет, нуждата от по-добра регулация на обществените поръчки и липсата на напредък по проекта за електронно правителство.

Авторите в публикацията са Евгени Ангелов, съветник по икономика и иновации на Президента на Република България, Владимир Шопов, политолог, д-р Вихър Георгиев, преподавател в катедра „Европеистика“ на Софийския университет, Кирил Петков, съосновател на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност, и д-р Христо Христев, преподавател по право на ЕС в Юридически факултет на СУ - съоснователи на MOVE.BG, Антоний Тодоров, преподавател в Нов български университет, Марин Лесенски, програмен директор на Инициативата за европейски политики, д-р Росен Димов, изпълнителен директор на „Европейски алтернативи“, Владимир Сиркаров, съосновател на Brain Workshop Institute, Мартин Владимиров, експерт по международна и енергийна сигурност, Велислав Иванов, съосновател на blEUprint, Ася Кавръкова, директор на Европейската служба за гражданско действие (ECAS) и Елисар Башир, експерт по европейски въпроси и програмен координатор в MOVE.BG.

Публикацията е естествено продължение на Европейската програма на MOVE.BG „Ти движиш Европа“, както и на организираната в навечерието на европейските избори през 2014 г. конференция "Визии за Европа“.

Публикацията е свободно достъпна на сайта на MOVE.BG.

Амбицията на MOVE.BG е да допринесе за разбирането и осмислянето на Европа чрез активен и качествен публичен дебат по значимите общоевропейски теми и да обърне перспективата към българския принос и възможност за влияние върху интеграционните процеси чрез конкретни послания и нов общ прочит на европейския път на развитие.

Събитието се организира с любезното съдействие на Информационното бюро на Европейския парламент за България.

 

26-2-Authors

Владимир Сиркаров, съосновател на Brain Workshop Institute, Мартин Владимиров, експерт по международна и енергийна сигурност, д-р Христо Христев, преподавател по право на ЕС в Юридически факултет на СУ, и Кирил Петков, съосновател на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност - съоснователи на MOVE.BG

26-3-Julia Ognyan Elisar

Елисар Башир, експерт по европейски въпроси и програмен координатор в MOVE.BG, доц. д-р Юлия Захариева, преподавател в катедра „Европеистика“ на СУ „Св. Кл. Охридски“, Огнян Минчев, директор на Института за регионални и международни изследвания и председател на УС на „Прозрачност без граници“.

MOVE.BG

Автор

още от Ти движиш Европа