Визии за Европа

Тринадесет български експерти чертаят бъдещето на ЕС


От МOVE.BG, публикувана на 3 декември 2014

Прочети първата публикация на МOVE.BG на европейска тематика, в която български експерти чертаят бъдещето на Европа.

Целта на публикацията е да представи българския прочит на заложените в амбициозната програма на Юнкер приоритети за бъдещето на Европейския съюз, интерпретирани в контекста на най-големите предизвикателства в геополитически и социално-икономически план, с акцент върху ролята на демокрацията и гражданското участие за вземането на важни решения и постигането на устойчиви резултати.

Тринадесет български експерти чертаят бъдещето на ЕС, като споделят визията си за някои от аспектите и политиките, в които ЕС може да изиграе съществена роля, с което допринасят за формулирането на конкретни послания в процеса на намиране на нов общ прочит на европейския път на развитие. Този ценен експертен принос потвърждава важността, която европейската тема има в мисията и работата на MOVE.BG като платформа, която среща експерти и прогресивни граждани, участващи заедно в търсенето и намирането на адекватни, балансирани и дългосрочни решения за държавата и обществото на базата на постигнат консенсус и общо действие за развитието на България и Европа.

„Визии за Европа: европейските приоитети през българския прочит“ е естествено продължение на програмата „Ти движиш Европа“, както и на организираната в навечерието на европейските избори през 2014 г. конференция „Визии за Европа“. 

Автор

още от Ти движиш Европа