Открит урок за образованието

Разговор за нуждата от промяна в образователната система на България


От МOVE.BG, публикувана на 18 март 2015

Нуждата от промяна в образователната система 

В контекста на предстоящите реформи и на приемането на новия Закон за предучилищно и училищно образование, инициативата „Открит урок” на MOVE.BG цели да осъществи открит диалог с всички заинтересовани страни и широката общественост за нуждата от промяна в образователната система в България. 

През април проведохме анкета и публична дискусия, излъчвана и онлайн, с експерти и участници в образователния процес. До края на 2015 г. ще проведем и други дискусии, фокусирани върху изграждане на общата ни визия за модерно образование търсенето на отговори на въпросите съответства ли новият закон на нея, повече или по-малко допирни точки има между реалните нужди и планираните реформи, какви са следващите стъпки, за да се случи промяната качествено. В края на инициативата ще публикуваме събрани в един документ всички акценти и препоръки, които ще разпространим до заинтересованите страни.

Защо?

В MOVE.BG вярваме, че качественото образование е основополагащо за демократичното развитие на България. Освен инвестиция, то е и фундаментална ценност, с помощта на която всяко едно общество функционира свободно и отговорно. Вярваме, че има нужда от обществено допитване и провеждане на експертен диалог какво очакваме от образованието; как то ще ни подготви за изискванията на бъдещето; отговаря ли новия Закон за предучилищно и училищно образование на реалните нужди на всички участници в образователния процес. Вярваме, че с излъчване на дискусиите ни онлайн успяваме да включим и всички вас, които имате коментари, въпроси и предложения и надграждаме с различни гледни точки вече случващите се дебати по темата за нуждата от модернизиране на образователната система.

Как?

Инициативата „Открит урок” включва широки публични дискусии, които ще бъдат излъчени онлайн и в тях с коментари, предложения и въпроси могат да се включат всички заинтересовани страни по темата. Първото събитие се проведе в осем града в България – Бургас, Варна, Велико Търново, Русе, Стара Загора, Плевен и Пловдив, както и в София, където коментирахме акценти от дискусиите и обсъдихме събраните онлайн коментари. Събитието се фокусира върху визията ни за образованието и какво очакваме то да ни даде.

В дискусията включихме изводите от нашето допитване как днес да постигнем качество в обучението, за да може утре да отговаряме на стандартите на света и  какво очакваме образованието да дава на отделните личности, на обществото ни и на икономиката на България.

На следващ етап ще обсъдим новия Закон за предучилищно и училищно образование, допирните точки между реални нужди и планирани реформи и от какви следващи стъпки имаме нужда, за да се случи промяна в образователната система в България.

Кога?

Първата дискусия „Какво очакваме от образованието?”  се проведе на 15 април 2015 г.

Следете нашия сайт за повече подробности. Включете се с мнения и коментари по темата.

 

Снимка: gradability.com

Автор

още от ОбразованиеТо