Първият ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“: Александър Теодоров-Балан

Като част от кампанията ни “Държавниците” ви запознаваме с личността и дейността на един виден български просветител, отдал живота си на развитието на образованието и науката в България.


От Зорница Петрова, публикувана на 11 юни 2021

Александър Теодоров-Балан е първият ректор на най-старото висше училище в България - Софийският университет „Св. Климент Охридски“. Той заема тази длъжност на 30-годишна възраст през 1888 година, а след това още два пъти е избиран да ръководи първото висше училище у нас - в периодите между 1896-1897 г. и 1902-1903 г.  Два пъти е и декан на тогава съществуващия Историко-филологически факултет. До пенсионирането си е професор в Университета. Теодоров-Балан отделя голяма част от живота си в полза на висшето образование в България. Превръща се не само в „първият теоретик на българската библиография“, но и  в „един от духовните стълбове, върху които се изгражда Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (цитат по Петър Пашов, предговор в "Книга към мене си").

Избрахме да ви запознаем с първия ректор на СУ, защото Александър Теодоров-Балан е събирателен образ на човек, останал в българската история като академик, филолог, просветител, книжовник, учител, публицист, общественик - като един от Държавниците на Третата българска държава. Личност, която влага непрестанно време и енергия в името на българската просвета и култура, на българското образование. Държавник, които приема работата си като отговорност и дълг към българското общество.

За да разберем какво е необходимо, за да станеш ректор, и то първият ръководител на първото висше учебно заведение в България, е необходимо разберем пътя на неговото израстване и мотивация да работи в полза на родината си и нейното развитие.

Кой е Александър Теодоров-Балан?

Александър Теодоров-Балан е роден на 15 октомври 1859 г. в с. Кубей, „руска Бесарабия“, както казва самият той. Умира на 12 февруари 1959 г. - няколко месеци преди да навърши 100 години. Дълголетието му „обясняваше с природосъобразния си живот и с трудолюбието си“.

Произхожда от семейство на бесарабски българи, които по време на Руско-турската война от 1828-1829 г. се изселват от Сливенския регион. Баща му - Стоян Мартинов Балан, е от род на търговци, занимавали се с манифактурна търговия. Майка му - Мария Балан, е сестра на българския политик Димитър Греков - министър-председател (януари-октомври 1899 г.) и един от най-високо образованите държавници и строители на съвременна България. 

А откъде идва фамилията „Балан“?

Наименованието е прякор и означава „бял“ по плът”, както се отбелязва в предговор на издание от 1952 г. на спомените на самия Теодоров-Балан, озаглавени „Книга към мене си”.

Бъдещият професор не е самó дете в семейството на Стоян и Мария. Има още четирима братя, всеки от които оставя своята следа в българския обществен живот. Те са опълченецът и участник в Сръбско-българската война от 1885 г. ген. Георги Тодоров, един от създателите на топлофикация в България - инж. Михаил Балкански,  юристът и кмет на София между 1904-1908 г. - Мартин Тодоров, по времето на който започват строежът на Централните хали и поставянето на жълтите павета в София, както и основоположникът на съдебната медицина в България - проф. д-р Атанас Теодоров.

Александър Теодоров-Балан израства в семейство на образовани българи. Съдейки по постиженията на братята му, а и по неговите лични, можем да заключим, че в това семейство се раждат синове, които по-късно служат на българското общество и които са носители на висока за времето си култура и ценностна система - качества, позволяващи им да изпълняват дълга си ефективно.

Образованието си академикът получава първоначално в Комрат във „Высшее Бессарабско-болгарское Центральное училище“. В спомените си той споделя, че „при все че училището носеше име, под което се разбира и нещо народностно българско, там българщина нямаше“. Тогава Балан е в „приготвителен клас“.

През 1872 г. завършва своето „висше бесарбаско-българско“ учение“, а 50 години по-късно се завръща в Бесарабия на обиколка и споделя впечатленията си, „че българите там още си живеят незасягани от лъхове на културата, в която да им се обажда щото и да е за тяхна особита историческа народност. Никой не е мислел, да устроява там такава култура. Едничко съществуването на българска държава негде през Дунава, с нейна недавнашна военна слава, с неин български цар, прави и тия българи да изпитват от време на време известна племенска гордост при безразлично инак съжителство с други народности“.

Лятната ваканция на 1872 г. бъдещият виден общественик прекарва в подготовка за прием в Болгардската гимназия (между 1859 и 1878 г. с име „Централно училище“). Учението му привършва заедно с Руско-турската война от 1877-1878 г., след която Теодоров-Балан тръгва за „освободена България“, за да дири поминък, както той самият отбелязва. Пътят му през Свищов и Плевен го довежда до София, където по това време „се намираше на руска окупационна служба по финансова част по-големият ми вуйка Георги Греков“.

По пътя към висшето образование

През 1879 г. от София Балан тръгва за там, където „блян ми беше“ - Прага, защото в този град учат и неговите учители В. Стоянов, Б. Горанов и И. Салабашев. Какво ли вдъхновение са били тези педагози за него…

В Пражкия университет той - „българска дивячка, в град на западна европска култура“, започва да учи през 1879 година. След това отива в Лайпциг да „послушам славистика и в друг университет“, като там основната му задачата е да работи по своя докторат.

Обучението не минава леко. Трудно е отстрани да си дадем колко труд, усилия, време и енергия отнема работата на учения. За подобни тежки моменти разбираме от „Книга към мене си“. И какво казва академикът: „Това беше към края на учебната година 1882-1883, на десетия месец от моето настаняване в Лайпциг. Облада ме горест, че времето, прекарано тук, ще бъде изтекло залудо, и моята работа за докторат пропаднала…Изплаках си горчилото пред брата Георги, който следуваше в Академията на Генералния щаб в Петроград с чин поручик. Неговият отзив ми дойде скоро и категоричен: „Не ще напуснеш, без да завършиш; ще продам и ризата от гърба си, а не ще те оставя без помощ.“

Така 1883 г., но вече върнал се в Прага, Теодоров-Балан представя дисертацията си на тема „O zvuku ‘ь’ v nové bulgurstině“ („Звукът „ь“ в българския книжовен език“). Сравнявайки учението си в Прага с това в Лайпциг, то второто определено минава по-трудно за академика. Получава „разтройство на желудък, па на нерви, та тъкмо преди изпита страдах от неврестия; губех паметь. По лекарски съвети трябваше всякак да се отвличам от умствени занятия. Месеци редов правех дълги разходки, самотни и в дружина с приятели българи и руси.“

На 24 юни 1884 г. отива на „тъй наречената промоция“ и бива провъзгласен за доктор. За този толкова важен ден, Теодоров-Балан казва, че „от вълнение, аз не поех никаква храна“. Така започва пътят му на учен след дългогодишни усилия, които в крайна сметка го водят отново в София и то в първото за времето си висше училище.  

Тези “човешки” моменти като постоянното трудене и пътуване, съчетано с влошеното здравословно състояние на Александър Теодоров-Балан, от една страна, а, от друга - вълнуващите академични успехи и моменти на щастие, ни напомнят, че хората, за които четем в учебниците, които споменаваме в случайни разговори и които възхваляваме по време на празнични отбелязвания и чествания - всъщност са хора, които са оставили следа след себе си в българския история не случайно. Те са хора, които са служили в подкрепа на благоденствието на българското общество, защото са се трудили неуморно и постоянно. Но те са и личности, които са истински човеци със своите радости и тегобѝ.

Рядко се замисляме в ежедневието ни какво коства на подобна видна историческа личност да се превърне в именно такава за нас - българите от XXI в. В стремежа си да изразим признателността си към тях, изпадаме в идеологизирането им, а това пренебрегва тяхната човешка същност. А подобни личности служат за пример не само с постиженията си, но и с пътя, по който вървят и който ги превръща в Държавниците.

По пътя към първия Алма матер в България

Говорейки за постижения, самият Теодоров-Балан след получаването на не леко постигнатото звание „доктор“ се отправя към София. В началото на XX в. е главен деловодител на Българско книжовно дружество и става негов член по препоръка на проф. Марин Дринов, а през 1939 г. вече е действителен член на БКД и почетен доктор на Софийски университет. Учителства две години в гимназия, но не е напълно удовлетворен и то не от друго, а от чувството и непрестанния копнеж „за свобода на научна работа“. Учителската работа отнема много време, според собствените му думи. Отнема дори цялото му време, докато книгите „що имах в личната си библиотека, стояха непокътвани и неизучавани.“

Ученият у Теодоров-Балан се пробужда все повече. Той вижда в тогавашната Народна библиотека в София място, изпълнено с толкова много книги, които чакат да бъдат отворени и проучени. Академикът вижда в тези заглавия възможност да „открия толкова любопитни и важни неща за знание и за теми“. Така става поддиректор на Народната библиотека по време на  учебната 1885-1886 година. Оказва се, че и там работи „не научно, но товарно“. Недоволен, напуска работата си с желанието да се върне в училище. Така се озовава във „втората българска „столица“ – Пловдив. Макар и пловдивското училище да му е по-приятно от софийското, то той не се задържа дълго и на тази позиция.

Следващи длъжности, които заема, са началник в Министерството на народното просвещение, във времето когато се приготвя наредба за отваряне на школа с отдел за учители историко-филолози от началото на учебната 1887-1888 година, а по-късно и за разширяването й за учители физико-математици. Тази школа е с име “Висш педагогически курс”.   

На 28 септември 1888 г.  с писмо на Министерство на народното просвещение Теодоров-Балан е назначен на длъжността член-председател на комисия от седем души, т. нар. “нови седмочисленици” (препратка в предговор на Петър Пашов към издание на “Книга към мене си” от 1952 г., бел. авт.). Задача на 7-членната комисия е да започне изпълнение по заповедта на министър на просвещението Т. Панчев за създаваоне на новия “Висш педагогически курс” на 1 октомври 1888 г.

Според наредбата, учащите във висшето училище, ще се наричат „ученици“, но de facto се „мислеха и знаеха “студенти”. В новото учебно заведение има 28 студенти по история и 15 студенти по славянска филология, на които преподава и Александър Теодоров-Балан. Специално за званието студент” Теодоров-Балан казва: „Това звание повисяваше тяхното отношение към самите себе, и на обществото към тях; то се явяваше обайно с новотата си върху българска почва”.

Студентите се превръщат в такива по звание през 1904 г., когато „Висшето училище” става „Университет”. Посветено е на дарителите си Евлоги и Христо Георгиеви и носи техните имена. По случая академикът отбелязва, че „с това име то спревари сръбския Университет в Бялград с една година”.  

Първото висше учебно заведение е разположено в сградата на мъжката класическа гимназия, за чийто неудобства Теодоров-Балан споделя в спомените си: тя е „гола, без чинове и маси, без всякакви друга покъщнина и учебни помагала”. Заради това преподавателят обикаля из софийските училища и събира излишни чинове, „за да утъкмиме нашето заведение; правил съм за него в неволя и столар, и тапицер; бил съм му и писал”. Заради тези събития, а и не само, заключението с поука на Теодоров-Балан е, че “тоя случай потвърждаваше известната наша черта в почини за обществена управа: мислиме на парче, не в система, и вършиме както се падне, а не методично.”

На 3 октомври 1888 г. започва да преподава - кауза, на която се посвещава и до пенсионирането си, а и след това. Българският езиковед Петър Пашов казва за академика, че дори след края на професионалния си живот на възраст 75 години, той „не скъсва с Университета, където е чест гост. Дори надхвърлил деветдесетгодишна възраст, този удивително жизнен и бодър патриарх на българската филология, поканен от нашия професор Ст. Стойков в негови часове, изнесе през 1952 г. Емоционална лекция пред нас, студентите българисти, като обстойно и с вещина отговаряше на нашите въпроси. И по-късно почти столетник, той ни посрещаше група аспиранти и асистенти у дома си на ул. Климент Охридски (наречена така по негово предложение - кой знае защо преди време смениха името й) (днес улицата е с оригиналното си име, бел. авт.)...“

Представеното досега далеч не обхваща богатството и разнообразието, които можем да видим в личността на академик Александър-Теодоров Балан. Но със сигурност показва едно и то е - проявявайки отговорност към задълженията си и отдаденост в научната, преподавателската и обществената дейност, Теодоров-Балан съвсем не случайно остава в българската история. 

А какво ни остава на нас? 

Да продължаваме да търсим отговори на въпроси като академик Теодоров-Балан, да проявяваме отговорност спрямо своя живот и своето бъдеще, но не единствено, за да изпитваме удоволствие от материалните блага, а за да помагаме на другите, от които духовната награда е истинското благо.

А вие?

Знаете ли истории за важни личности от нашето минало, чието дело може да ни помогне за намиране на път в настоящето и бъдещето на България? 

Включете се в инициативата на програма “Моята българска история” на MOVE.BG “Държавниците”. Разкажете за делото на допринеслите за развитието на България личности.

Споделете история на нашата интерактивна карта сега! 

Автор
още по темата

още от Моята българска история