Култура

Моята българска история

Моята българска история е интерактивна карта на България, в която всички заедно пишем и споделяме историята си. Тази, която по-често остава неразказана – малко известни факти за общото ни минало и важни обществени фигури, както и нашата лична история – на рода, на къщата ни или нашата улица. Целта на проекта е да архивира и популяризира добрите примери и нечутите истории от историческото минало на страната ни. Проектът се стреми да предостави един по-различен поглед и разбиране на историята и има амбицията да проследи българската следа в световната история.

"Моята българска история" - един проект за неподправената история на България

2 април, МOVE.BG

Вярвайки че обективният прочит на историята е начинът да намерим истината за това кои сме ние, създадохме този проект с желанието да открием с какво можем да се гордеем и с какви уроци да продължим по общия ни път напред. Това е проект за нашето общо минало, който цели да начертае една независима и обективна историческа карта на България.

Съдържанието на сайта се генерира от споделянето на лични истории на посетителите, свързани с историческите епохи, събития и личности.

Първият етап от проекта е посветен на улиците „Раковски“ в София и Велико Търново.

Избрахме тези улици за старт на проекта не само заради тяхната наситена история, но и заради личността на Г. С. Раковски – възрожденец, демократ, утвърдил с живота си идеала за свобода на България. Като баща на революционното движение и активен двигател на българското Възраждане, неговите живот и дело въплъщават думите му „Нашата свобода от нас си зависи“.

Този негов завет приеме и  ние, от  MOVE.BG, като крайна цел на проекта – да сглоби пъзела на неподправената история на България, на тази, която не намира място в книгите и учебниците, и която ще даде основата, върху която да стъпим за осъзнаването си на свободни граждани на България и Европа.

Посетителите могат да споделят на сайта какво знаят за случилото се:

Зад фасадата на сградите, по тротоарите пред театъра, в залите на Военния клуб или край пейките на Кристал. Могат да открият също така и любопитни факти или да проверят своите познания по история – къде например е адресът на прочутата Сарафидева къща, която освен „модерен дворец“ е и подслон за първите строители на съвременна България.

В следващите етапи проектът ще обхване географската карта на цяла България и има амбицията да събере и маркира историите на българи в целия свят. Нашата цел е да обединим и архивираме популярни и малко познати исторически факти от българското минало, за да спомогне за  създаването на един своеобразен виртуален музей на живата история такава, каквато е.

Заедно пишем българската история.

MOVE.BG