Култура

Моята българска история

Моята българска история е интерактивна карта на България, в която всички заедно пишем и споделяме историята си. Тази, която по-често остава неразказана – малко известни факти за общото ни минало и важни обществени фигури, както и нашата лична история – на рода, на къщата ни или нашата улица. Целта на проекта е да архивира и популяризира добрите примери и нечутите истории от историческото минало на страната ни. Проектът се стреми да предостави един по-различен поглед и разбиране на историята и има амбицията да проследи българската следа в световната история.

"Моята българска история" - един проект за неподправената история на България

2 април, МOVE.BG

Вярвайки че обективният прочит на историята е начинът да намерим истината за това кои сме ние, създадохме този проект с желанието да открием с какво можем да се гордеем и с какви уроци да продължим по общия ни път напред. Това е проект за нашето общо минало, който цели да начертае една независима и обективна историческа карта на България.

Съдържанието на сайта се генерира от споделянето на лични истории на посетителите, свързани с историческите епохи, събития и личности.

Линк към интерактивната историческа карта на "Моята българска история" - myhistory.bg

Първият етап от проекта е посветен на улиците „Раковски“ в София и Велико Търново.

Избрахме тези улици за старт на проекта не само заради тяхната наситена история, но и заради личността на Г. С. Раковски – възрожденец, демократ, утвърдил с живота си идеала за свобода на България. Като баща на революционното движение и активен двигател на българското Възраждане, неговите живот и дело въплъщават думите му „Нашата свобода от нас си зависи“.

Този негов завет приеме и ние, от  MOVE.BG, като крайна цел на проекта – да сглоби пъзела на неподправената история на България, на тази, която не намира място в книгите и учебниците, и която ще даде основата, върху която да стъпим за осъзнаването си на свободни граждани на България и Европа.

Посетителите могат да споделят на сайта какво знаят за случилото се:

Зад фасадата на сградите, по тротоарите пред театъра, в залите на Военния клуб или край пейките на Кристал. Могат да открият също така и любопитни факти или да проверят своите познания по история – къде например е адресът на прочутата Сарафидева къща, която освен „модерен дворец“ е и подслон за първите строители на съвременна България.

В следващите етапи проектът ще обхване географската карта на цяла България и има амбицията да събере и маркира историите на българи в целия свят. Нашата цел е да обединим и архивираме популярни и малко познати исторически факти от българското минало, за да спомогне за  създаването на един своеобразен виртуален музей на живата история такава, каквато е.

Заедно пишем българската история.

Линк към интерактивната историческа карта на "Моята българска история" - myhistory.bg