Зорница Петрова

За цената на свободата: Райко Алексиев

Представяме ви историята на видния български карикатурист Райко Алексиев -”щурецът”, чиято песен замлъква в резултат на зверски побой след преврата от 9 септември 1944 година.

9 септември 2021, Зорница Петрова

Спомоществователство: “Месецлов или календар вечний” на Христодул Костович Сичан-Николов

Разказваме ви за възрожденската българска традиция за подпомагане на книжовността и един от важните примери за книга, издадена чрез спомоществователство.


Анка Ламбрева: една пътешественичка с неугасваща любов към България

Запознаваме ви с историята на първата жена от България, извършила околосветско пътешествие сама.


Йосиф Петров: Най-възрастният народен представител в VII Велико народно събрание

Като част от рубриката ни “Държавниците” ви представяме личността и делото на един от политиците от най-новата българска история.


Първият ректор на Софийския университет „Св. Климент Охридски“: Александър Теодоров-Балан

Като част от кампанията ни “Държавниците” ви запознаваме с личността и дейността на един виден български просветител, отдал живота си на развитието на образованието и науката в България.


Гаврил Кръстевич - такъв, какъвто бе забравен

В рубриката ни “Държавниците” ви запознаваме с видния български възрожденец Гаврил Кръстевич - един от основателите на Българската екзархия.


Какъв бе 24-ти май, но през 1860 г.?

Отбелязваме 24-ти май с интересен поглед към историята на този важен за българския народ празник.