Кампанията "Допиши Учебника" събра идеи за положителното развитие на България

Инициативата даде възможност на всеки един от вас да допълни седемте урока на "Учебника по бъдеща история на България".


От МOVE.BG, публикувана на 30 юли 2021

Как да подпомогнем развитието на иновативния бизнес, внедряването на Индустрия 4.0 или да развием успешно уменията на бъдещето? Как да осъществим успешен енергиен преход и внедряване на кръгови практики в икономиката? Как да опазим климата и уникалното биологично разнообразие в България?

Отговори на тези и други важни въпроси търсеше специалната кампания на MOVE.BG "Допиши Учебника". Чрез нея събирахме над месец идеи за положителното развитие на страната ни. Кампанията даде възможност на всеки един да допише "Учебника по бъдеща история на България" - специалният проект на инициираната от MOVE.BG коалиция от граждански организации "За зелен рестарт", който показва как страната ни може да се превърне в един от зелените и иновативни лидери в Европа, ако приложим група от спешни и дългосрочни мерки чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. 

Чрез томбола Мехмед Машков спечели специалната награда на кампанията "Допиши Учебника" - един брой от лимитирания тираж на "Учебника по бъдеща история на България". Идеята на Мехмед Машков е: “Акумулирането, началното финансиране на стартъпи или start up acceleration, искам да променя нивата на корупция и оценка на способностите на хората, не според познанствата с други хора, а според възможностите им. Искам да направя родината си по богата за да могат децата ни да растат в чиста среда и да бъдат оценени според техните възможности.”

И тъй като в MOVE.BG използваме 7-бройна система, представяме ви седем от останалите идеи за дописване на Учебника:

  • Прилагане на кръговата икономика за производството на енергия чрез оползотворяването на отпадъчни продукти от земеделие, промишленост, строителство и т.н., увеличаване дела на енергия, получена от възобновяеми енергийни източници;
  • Да се осигурят условия за по-дълбоко взаимодействие между развиващия се IT сектор в страната и българското земеделие;
  • Бих искала да живея в страна, която търгува само с продукция, която е сертифицирана – т.е. е доказано, че производството ѝ е природосъобразно – не замърсяване на природата, не разрушава биоразнообразието, не експлоатира човешки труд и др.;
  • Дисциплината "Екологично право" да бъде въведена като задължителна дисциплина в програмите за придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър" и "бакалавър" по специалностите "Право", "Аграрна икономика", "Архитектура", "Финанси", "Публична администрация", "Защита на националната сигурност.;
  • Изграждане на центрове за преподаване на умения за бъдещето в областните и малки градове, свързани с икономиката и земеделие;
  • Искам да има повече източници на зелена енергия, да се намали горенето на въглища в ТЕЦ;
  • В глобален и национален мащаб твърде много годни хранителни продукти биват всекидневно изхвърляни от заведенията и хранителните вериги. Това е ресурс, който трябва да бъде оползотворяван - възможност е да се въведат регулации, които да позволят или задължат даряването, препродажбата, преработката и/или рециклирането му според нуждите и ситуацията.

MOVE.BG ще изпрати събраните идеи на правителството и парламента.

"Учебникът по бъдеща история на България" се базира на над 130 предложения за реформи, дадени от над 50 от водещите български специалисти. Учебникът включва седем урока: иновативна икономика, Индустрия 4.0, умения на бъдещето, климатични промени, кръгова икономика, енергиен преход, както и опазване на биоразнообразието. Разгледайте "Учебникът по бъдеща история на България" тук.

Автор
още по темата

още от Градска джунгла