Citi-Rights: На финала

Заедно празнуваме успеха


От МOVE.BG, публикувана на 16 юни 2016

На 11 февруари Домът на Европа посрещна всички участници в проекта, за да отпразнуваме заедно успеха.

Всеки, който избра да се включи, получи сертификат и се присъедини към мрежа от съмишленици и активни граждани. Събитието даде възможност на учениците и учителите, които взеха участие в обучителните модули, да се запознаят и да разменят впечатления, идеи и намерения за бъдещи съвместни възможности. Участниците се срещнаха с представители на други организации, които насочиха вниманието им към допълнителни инициативи за активно гражданство и високи академични постижения.

В резултат на усилията на всички партньори по проекта беше издаден наръчник за преподаване на граждански права, който е достъпен безплатно тук.

Инструментът предлага идеи как учителите по удобен и успешен начин да организират и проведат обучение по граждански права в рамките на своята програма и улеснява максимално процеса, представяйки различни варианти според отделеното време. Наръчникът е обогатяващ с предложенията за завладяващ, интерактивен и иновативен начин учениците да представят свои проекти и да допринесат за развитие на общността. Обучителният процес включва различни ключови умения, които учениците постепенно усъвършенстват и с това надхвърля границите на тясно формулираните цели.

В края на месец февруари издаването на наръчника срещна в нашия дом учители и представители на неправителствени организации, които обсъдиха възможностите за прилагане на методологията и надградиха вече осъществените практики. Гостите ни проведоха задълбочена експертна дискусия по темата за гражданските права и нейното място в училищното образование, в резултат на което бяха формулирани предложения и генерирани идеи за партньорства.

С радост споделяме

Вече близо 100 училища в страната разполагат с методологията за преподаване на граждански права. Вярваме, че това ще направи темата по-лесно достъпна и привлекателна за учители и ученици и нейната значимост ще се отрази в училищния живот.

За да достигнем до още по-широка публика, в края на месец март проведохме уебинар, който може да бъде гледан тук. Така осигурихме възможност на тези учители, които изявиха желание, но не успяха да се включат активно в нашата инициатива да се запознаят с процеса, който изминахме и да получат ценни ресурси за своите класни стаи.

Активни, смели и развиващи

Това са учителите и учениците, които срещнахме благодарение на проекта Citizen Rights и постепенно те се превърнаха в източник на убедеността ни, че всеки от нас е способен и отговорен за постигането на съществена качествена промяна, а усилията ни доказаха, че положителна такава е налице и имаме ангажимента по-често да я правим видима.

Съдържанието на публикацията е изцяло отговорност на MoveBG и не отразява позицията на Европейски алтерн/ативи или Европейската комисия.

MOVE.BG

Автор
още по темата

още от Citi-Rights