Публикация


От МOVE.BG, публикувана на 20 юни 2016

“Citi-Rights” е паневропейски проект, който цели да изследва проблемите на гражданството на ЕС, да повдигне дебат по темата, както и да обучи граждани и НПО как да използват средствата за защита и доразвиване на правата си.Паралелно, в цяла Европа се проведе обучение за НПО дейци по граждански активизъм в защита на ЕС права. В рамките на процеса се събраха отзиви от всички участници в проекта и той завърши с обобщаване на цялата обратна връзка и формулиране на предложения за политики до Брюксел. Резултатите от него са: уебинар, който дава достъп до информация за дейностите по проекта и наръчника с методология и материали за прилагане на учене чрез казуси в модули от гражданското образование. Можете да се запознаете с всичко това тукпубликация; образователни материали и наръчник .

 

 

 

 

Автор

още от Citi-Rights