Иновации

Дигитални седенки

„Седенките“ е поредица събития на проекта „Моята българска история“ в партньорство с регионални културни и исторически институции. С тях даваме възможност на местните хора да разкажат непознатите истории от града, като по този начин приобщят всички в писането на колективния ни исторически разказ. Историите и разказите се дигитализират в реално време на www.myhistory.bg.