MOVE.BG става на 10: Създаваме заедно нашето утре

MOVE.BG отбеляза своята годишнина с издаването на специална Книга за въздействието на организацията.


От МOVE.BG, публикувана на 12 юли 2023

MOVE.BG отпразнува десет години от създаването си. По този повод организацията издаде специална Книга "10 години MOVE.BG: Създаваме заедно нашето утре" (линк тук), която в 100 страници представя своите пърхопроходни инициативи и проекти от 2013 година досега и тяхното въздействие върху обществения процес. Книгата беше официално представена на 11 юли, когато MOVE.BG отпразнува своята годишнина със стилно празненство. 

"10 години MOVE.BG: Създаваме заедно нашето утре" включва седем глави, които представят приноса от работата на организацията в утвърждаването на иновативни практики за социално-икономическо и екосъобразно развитие на страната ни. Книгата обобщава многобройните дейности на организацията в подкрепа на системна трансформация в България чрез нови подходи в подкрепа на демократичното и европейско развитие на България, изграждане на активна мрежа от новатори в различни области - ‘двигателите на промяната в България’, стимулиране на дигиталното и стартъп развитие и на зелената трансформация на страната ни, подкрепата за иновативните механизми в развитие на културата, както и стимулирането на обективния прочит на българската история. 

"10 години MOVE.BG: Създаваме заедно нашето утре" включва и интервюта с над 30 личности от различни обществени сфери, които споделят своите лични истории за опита си с MOVE.BG и въздействието от дейностите на организацията.

“През изминалите 10 години пилотирахме системни решения за този нов свят. Започнахме с иновативни модели за гражданско участие и реформи в институтите на демокрацията. Развихме холистични програми за иновативно и зелено развитие по водещите стандарти на света, стъпвайки на потенциала на страната ни. Провокирахме утвърдените практики в културата с нови модели за създаване на изкуство в съвременния свят и развитие на креативна икономика. Създадохме краудсорсинг инструмент за попълване на белите полета в историята ни и освобождаване от доктриналния й прочит.  

В центъра на работата ни през изминалите години беше утвърждаването на ценностната рамка на настъпващия Нов Свят – на споделеност, сътрудничество и култура на живот с принос към общността. И свързването за обща работа на хората, които проправят с работата и идеите си пътя на този Нов свят, живеейки философията му. 

Благодарна съм на всеки един от вас и на тези, които не успяха да са с нас днес, че бяхте и сте ко-пилоти на сътворяването на утрешна България,” сподели Саша Безуханова, основател на MOVE.BG, пред гостите на рождения ден.

Атмосфера от празненството за рождения ден.

Разгледайте Книгата за въздействието "10 години MOVE.BG: Създаваме заедно нашето утре" тук.

Автор
още по темата

още от The ChangeMakers - Двигателите на промяната