10 години MOVE.BG: Книга за въздействието

Разгледайте специалната книга, посветена на въздействието от дейностите и инициативите на MOVE.BG.


От МOVE.BG, публикувана на 11 юли 2023

По повод десетата годишнина на MOVE.BG издадохме специалната книга: "10 години MOVE.BG: Създаваме заедно нашето утре". 

Това е книга, която разказва нашата история и въздействие:

  • 10 години в 100 страници, показващи пътя на положителната промяна.
  • 10 години в 7 глави, разказващи за десетки първопроходни и иновативни проекти и инициативи и техния социален отпечатък 
  • 10 години в 50 интервюта с личности, споделящи техните лични истории за въздействието на MOVE.BG

“През изминалите 10 години пилотирахме системни решения за Новия свят. Започнахме с иновативни модели за гражданско участие и реформи в институтите на демокрацията. Развихме холистични програми за иновативно и зелено развитие по водещите стандарти на света, стъпвайки на потенциала на страната ни. Провокирахме утвърдените практики в културата с нови модели за създаване на изкуство в съвременния свят и развитие на креативна икономика. Създадохме краудсорсинг инструмент за попълване на белите полета в историята ни и освобождаване от доктриналния й прочит.  

В центъра на работата ни през изминалите години беше утвърждаването на ценностната рамка на настъпващия Нов Свят – на споделеност, сътрудничество и култура на живот с принос към общността. И свързването за обща работа на хората, които проправят с работата и идеите си пътя на този Нов свят, живеейки философията му," сподели Саша Безуханова, основател на MOVE.BG

Разгледайте Книгата за въздействието ни "10 години MOVE.BG: Създаваме заедно нашето утре". 

Ако книгата не се зарежда автоматично, натиснете линка тук.

Автор
още по темата

още от The ChangeMakers - Двигателите на промяната