Девет години съзидание


От Саша Безуханова, публикувана на 11 юли 2022

На днешния ден преди девет години основахме MOVE.BG (България Може). Създадохме организация, която да среща събудените за промяна и да утвърждава моделите и практиките за градивен живот в предефиниращия се свят – свят с изцяло нови икономически модели заради глобалната дигитална свързаност, с все по-осъзнавана нужда от възстановяване на загубения баланс човек- природа, с мощен импулс на творчеството и науката. Свят, в който повече от всякога в съзнателния живот на поколението ни, свободата да отстояваш ценностите си и способността да намираш нетрадиционни решения, свързани в широки мрежи, определя успеха.

Започнахме с дебати по значими за страната ни теми. По ирония на съдбата първият беше на тема ‚Трябва ли да има избори сега?‘.

Днес, девет години по-късно, същият въпрос е пред нас, но контекстът е друг.

Днес, наред с политическия избор, като народ сме изправени пред много по-основополагащ избор – да бъдем държава – фактор в утрешния свят или да останем в зоната на оцеляващите, вкопчени в миналото, раздирани от корупция и в плен на контролираната бедност.

Защото светът се пренарежда и формалният билет за членство в клуба за водещите не е достатъчен. Днес се изисква активно приносно участие.

Аз вярвам и избирам първият сценарий за България. За него сме работили системно в MOVE.BG през изминалите девет години. Проправяхме пътя на настъпващия нов свят, събирайки за общи инициативи носителите на новаторски идеи и опит. Много нови концепции и организации се родиха в нашата ‚лаборатория за бъдещето‘.  В подкрепа на развитието на зелена и дигитална икономика, каквато ще бъде тя в утрешния ден. За намиране на холистични решения за предизвикателствата пред съвремието, какъвто е подходът за устойчиви практики в днешния и бъдещия свят. За стимулиране на творчеството и неговите носители. За среща и обмен на различните създаващи, които носят заряда за градивна промяна. Дори написахме ‚Учебник по бъдеще история на България‘ с хоризонт 30 години, за да покажем с какви системни реформи днес можем да постигнем просперитетно развитие на страната ни в годините напред.

Най-важното – на територията на MOVE.BG се срещнаха хиляди хора, създадоха се съюзи, стартираха нови бизнеси, проекти и организации, вдъхновиха се нови политически начинания, родиха се семейства, а после бебета. Събирахме и събираме хора, градим мостове за споделеност и съзидателност с иновативен поглед към бъдещето на България и света.

По случай годишнината с екипа ми подбрахме девет първопроходни проекта, които сме реализирали и за които може да прочетете в статията по-долу*.

Какво предстои?

Ще продължаваме да бъдем конструктивен контрапункт на концепциите от миналото и да създаваме добрите прецеденти в обществото ни, откриващи трансформационни перспективи през държавата ни в бъдеще. Ще развиваме мрежата на добротворците, за да заразяват нови. Ще търсим решения с колективния интелект и ще развиваме бизнеси и инициативи, с които България оставя позитивен отпечатък в света.

Вярвам в таланта на хората ни и в мотивацията им за градивен принос. Зная, че с обединените усилия на пробудените и будещите за добро ще сменим тренда и ще утвърдим България като водеща държава в Европа и място за щастлив живот.

*Прочетете статията Девет години MOVE.BG: Девет проекта стимулиращи градивната Промяна

Автор
още по темата

още от Отправна Точка